Blog

Najnowsze Wpisy

Wojciech Wołoszyk
Lut 19

UN – lack of transparency in procurement procedures

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Why does the United Nations dislike following the principle of transparency when purchasing services? I have for quite a long time been looking at tendering procedures for translation services organised by various international organisations. The United Nations is one of the world's largest public sector purchasers of language services outside the EU institutions.…

Czytaj więcej Dodano w Tłumaczenia prawnicze i finansowe

Wojciech Wołoszyk
Sty 14

Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji przetargów na usługi tłumaczeń pisemnych (i inne usługi profesjonalne) – przegląd publikacji europejskich i światowych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Kontynuując prace nad kodeksem dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi tłumaczeniowe poszukuję wzorców i wskazówek wypracowanych przez branże tłumaczeniowe innych państw europejskich oraz organizacje międzynarodowe. W ostatnich dniach dotarłem do kilku bardzo ciekawych i merytorycznych publikacji, które mogą być niezwykle pomocne dla polskich instytucji zamawiających usługi tłumaczeniowe (bądź innego rodzaju usługi intelektualne). W…

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Sty 13

Papier w kaczuszki a jakość w zamówieniach publicznych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W grudniu 2017 roku przymierzaliśmy się do ewentualnego startu w przetargu na usługi tłumaczeń dla Kancelarii Sejmu. Dlatego obserwowaliśmy dokładnie ogłoszenia publikowane przez tego zamawiającego. Równolegle z interesującym nas przetargiem Kancelaria Sejmu  (podobnie jak i rok wcześniej) prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru  i ręczników papierowych (nr…

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Gru 20

Kodeks dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi językowe

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Grupa osób z branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej, których wspólnym celem jest integracja środowiska, podnoszenie standardów współpracy w ramach branży oraz propagowanie dobrych praktyk rynkowych dotyczących usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, podjęła próbę opracowania kilku dokumentów, które mają stanowić potencjalny punkt odniesienia i wsparcie dla wszystkich interesariuszy tych usług. Wśród zakładanych opracowań znalazł się Kodeks…

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Gru 19

Status i ochrona prawna pamięci tłumaczeniowych w prawie polskim i europejskim

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W dniu 10 grudnia 2017 roku na konferencji z cyklu: “TRANSLATING EUROPE” organizowanej przez Komisję Europejską DGT i UAM we współpracy z PT TEPIS, pod hasłem przewodnim "NOWE TECHNOLOGIE W TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNYM" miałem przyjemność wystąpić z prelekcją na temat statusu prawnego pamięci tłumaczeniowych oraz traktowania pamięci tłumaczeniowych jako informacji sektora publicznego. Zapis wideo z…

Czytaj więcej Dodano w Prawo