Blog

Najnowsze Wpisy

Wojciech Wołoszyk
Gru 19

Status i ochrona prawna pamięci tłumaczeniowych w prawie polskim i europejskim

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W dniu 10 grudnia 2017 roku na konferencji z cyklu: “TRANSLATING EUROPE” organizowanej przez Komisję Europejską DGT i UAM we współpracy z PT TEPIS, pod hasłem przewodnim "NOWE TECHNOLOGIE W TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNYM" miałem przyjemność wystąpić z prelekcją na temat statusu prawnego pamięci tłumaczeniowych oraz traktowania pamięci tłumaczeniowych jako informacji sektora publicznego. Zapis wideo z…

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Paź 17

Kto współtworzy IURIDICO – krótka prezentacja

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Nadszedł czas zapowiedzianych prezentacji… Jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a gdzie nikt nas się nie spodziewał… IURIDICO powstawało w trzech etapach: ETAP I – 2007-2011 - IURIDICO Legal Consultancy & Translations Firma łącząca działalność doradczą I tłumaczeniową. W tym okresie w dziedzinie tłumaczeń głównie byliśmy podwykonawcą dużych agencji. To…

Czytaj więcej Dodano w Bez kategorii

nexus-port-7 Wojciech Wołoszyk
Paź 14

Brak współdziałania zamawiającego przy wykonaniu dokumentacji projektowej jako przeszkoda w realizacji przedmiotu zamówienia (art. 639 i 640 k.c.)

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Zapraszam do lektury artykułu dotyczącego przeszkód w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jako przesłanki odstąpienia od umowy o dzieło. Artykuł powstał w kontekście umów o prace projektowe. https://www.linkedin.com/pulse/brak-wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82ania-zamawiaj%C4%85cego-przy-wykonaniu-jako-woloszyk/

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Wrz 17

Doświadczenie tłumacza jako warunek udziału lub kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czyli tłumacz jako partner przetargowy biura tłumaczeń

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Bezpośrednią inspiracją do zamieszczenia niniejszego wpisu stała się dyskusja na jednej z grup tłumaczy dotycząca nieuczciwych praktyk biur tłumaczeń w zakresie warunków współpracy z tłumaczami wskazanych w ofercie BT, która została następnie uznana w przetargu publicznym za ofertę najkorzystniejszą. Przedmiotową dyskusję zapoczątkował poniższy wpis: Startuję do przetargu unijnego z biurem, proponuję stawkę X…

Czytaj więcej Dodano w Prawo

Wojciech Wołoszyk
Wrz 17

Pozacenowe kryteria oceny ofert -najczęstsze błędy, praktyka orzecznicza KIO 2016/2017

Dodano przezWojciech Wołoszyk

https://www.slideshare.net/WojciechWoloszyk/pozacenowe-kryteria-oceny-ofert-najczstsze-bdy

Czytaj więcej Dodano w Prawo