Wojciech Wołoszyk
Sty 14

Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji przetargów na usługi tłumaczeń pisemnych (i inne usługi profesjonalne) – przegląd publikacji europejskich i światowych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Kontynuując prace nad kodeksem dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi tłumaczeniowe poszukuję wzorców i wskazówek wypracowanych przez branże tłumaczeniowe innych państw europejskich oraz organizacje międzynarodowe. W ostatnich dniach dotarłem do kilku bardzo ciekawych i merytorycznych publikacji, które mogą być niezwykle pomocne dla polskich instytucji zamawiających usługi tłumaczeniowe (bądź innego rodzaju usługi intelektualne). W…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Sty 13

Papier w kaczuszki a jakość w zamówieniach publicznych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W grudniu 2017 roku przymierzaliśmy się do ewentualnego startu w przetargu na usługi tłumaczeń dla Kancelarii Sejmu. Dlatego obserwowaliśmy dokładnie ogłoszenia publikowane przez tego zamawiającego. Równolegle z interesującym nas przetargiem Kancelaria Sejmu  (podobnie jak i rok wcześniej) prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru  i ręczników papierowych (nr…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Gru 20

Kodeks dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi językowe

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Grupa osób z branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej, których wspólnym celem jest integracja środowiska, podnoszenie standardów współpracy w ramach branży oraz propagowanie dobrych praktyk rynkowych dotyczących usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, podjęła próbę opracowania kilku dokumentów, które mają stanowić potencjalny punkt odniesienia i wsparcie dla wszystkich interesariuszy tych usług. Wśród zakładanych opracowań znalazł się Kodeks…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Gru 19

Status i ochrona prawna pamięci tłumaczeniowych w prawie polskim i europejskim

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W dniu 10 grudnia 2017 roku na konferencji z cyklu: “TRANSLATING EUROPE” organizowanej przez Komisję Europejską DGT i UAM we współpracy z PT TEPIS, pod hasłem przewodnim „NOWE TECHNOLOGIE W TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNYM” miałem przyjemność wystąpić z prelekcją na temat statusu prawnego pamięci tłumaczeniowych oraz traktowania pamięci tłumaczeniowych jako informacji sektora publicznego. Zapis wideo z…

Czytaj więcej

nexus-port-7 Wojciech Wołoszyk
Paź 14

Brak współdziałania zamawiającego przy wykonaniu dokumentacji projektowej jako przeszkoda w realizacji przedmiotu zamówienia (art. 639 i 640 k.c.)

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Zapraszam do lektury artykułu dotyczącego przeszkód w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jako przesłanki odstąpienia od umowy o dzieło. Artykuł powstał w kontekście umów o prace projektowe. https://www.linkedin.com/pulse/brak-wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82ania-zamawiaj%C4%85cego-przy-wykonaniu-jako-woloszyk/

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Wrz 17

Doświadczenie tłumacza jako warunek udziału lub kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czyli tłumacz jako partner przetargowy biura tłumaczeń

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Bezpośrednią inspiracją do zamieszczenia niniejszego wpisu stała się dyskusja na jednej z grup tłumaczy dotycząca nieuczciwych praktyk biur tłumaczeń w zakresie warunków współpracy z tłumaczami wskazanych w ofercie BT, która została następnie uznana w przetargu publicznym za ofertę najkorzystniejszą. Przedmiotową dyskusję zapoczątkował poniższy wpis: Startuję do przetargu unijnego z biurem, proponuję stawkę X…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Wrz 17

Pozacenowe kryteria oceny ofert -najczęstsze błędy, praktyka orzecznicza KIO 2016/2017

Dodano przezWojciech Wołoszyk

https://www.slideshare.net/WojciechWoloszyk/pozacenowe-kryteria-oceny-ofert-najczstsze-bdy

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Wrz 8

Artykuł – Kryteria jakościowe oraz podział zamówienia na części w przetargach publicznych na usługi tłumaczeń pisemnych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Wrz 8

Nasz nowy artykuł w „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.” – „Pułapki związane ze stosowaniem zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia”

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Lip 6

Nasz artykuł o kryteriach jakościowych i podziale zamówienia na części w przetargach na usługi tłumaczeń pisemnych opublikowany w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.”

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Tutaj link do artykułu.  

Czytaj więcej