Grupa osób z branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej, których wspólnym celem jest integracja środowiska, podnoszenie standardów współpracy w ramach branży oraz propagowanie dobrych praktyk rynkowych dotyczących usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, podjęła próbę opracowania kilku dokumentów, które mają stanowić potencjalny punkt odniesienia i wsparcie dla wszystkich interesariuszy tych usług.
Wśród zakładanych opracowań znalazł się Kodeks dobrych praktyk przy planowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na usługi tłumaczeniowe oraz na etapie realizacji zamówień publicznych w tym zakresie. Kodeks ten ma pomóc instytucjom publicznym w przygotowaniu dokumentacji przetargowych, a przede wszystkim formułowaniu warunków udziału, kryteriów oceny ofert, wymogów formalnych i postanowień umów na usługi tłumaczeniowe w sposób uwzględniający współczesne realia rynku tłumaczeń i lokalizacji, stosowane technologie (CAT, TMs), stosowne regulacje prawne oraz zależności pomiędzy Biurami Tłumaczeń (BT) i indywidualnie działającymi tłumaczami.
Co najważniejsze – chciałbym, aby ten dokument został poddany możliwie najszerszej dyskusji, zarówno przez przedstawicieli branży tłumaczeniowej, ich klientów, ale również przedstawicieli branży doradczej z zakresu prawa zamówień publicznych.
Na początek, bazując na rozmowach z przedstawicielami administracji publicznej i zgłaszanych przez nich potrzebach, postanowiłem stworzyć materiał szkoleniowy w postaci prezentacji, która będzie podstawą ewentualnych warsztatów organizowanych indywidualnie dla poszczególnych instytucji, względnie będzie prezentowana na konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem zamówień publicznych.
Na wstępie niniejszego artykułu, jak również w komentarzu poniżej, zamieściłem link do bardzo roboczej wersji prezentacji. W obecnej formie stanowi ona zbiór haseł tematycznych, które należy rozwinąć.
CROWDSOURCING – zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania chęci współpracy przy tworzeniu prezentacji, a w dalszej perspektywie Kodeksu dobrych praktyk. Wystarczy oczywiście zgłaszanie luźnych pomysłów, koncepcji i konstruktywne komentowanie. Jeśli jednak ktoś chciałby zaangażować się mocniej to proszę o kontakt.
Więcej informacji tutaj.
A prezentacja dostępna jest tutaj.