Nadszedł czas zapowiedzianych prezentacji…

Jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a gdzie nikt nas się nie spodziewał…

IURIDICO powstawało w trzech etapach:

ETAP I – 2007-2011 – IURIDICO Legal Consultancy & Translations

Firma łącząca działalność doradczą I tłumaczeniową. W tym okresie w dziedzinie tłumaczeń głównie byliśmy podwykonawcą dużych agencji. To był okres dojrzewania i budowania naszego zespołu.

ETAP II – 2011-2014 – powstaje IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.

Wyodrębniają się dwie niezależne firmy – IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. (usługi językowe) i Kancelaria Prawna „IURIDICO” (usługi prawnicze). Współzałożycielem i wiceprezesem spółki jest Magda Arent.

Już w ramach etapu I do naszego zespołu dołącza Marta Domaszk. Zaczyna od stanowiska asystenckiego, poprzez stanowisko weryfikatora, aż do roli szefa działu QA.

W etapie II w firmie pojawia się Ania Grablewska, która podobnie zaczyna od stanowiska asystenckiego, a obecnie jest szefem działu administracyjno-finansowego.

I tak oto docieramy do ETAPU III – 2014-?

Spółka tłumaczeniowa przybiera obecną formę – Marta i Ania zostają udziałowcami i członkami zarządu.

Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu nabieramy wiatru w żagle.

Marta udoskonala i usprawnia procedury kontroli jakości oraz proces rekrutacji współpracowników. Szkoli młodszych weryfikatorów. Przygotowuje nas do audytu jakościowego i w zasadzie samodzielnie przeprowadza nas przez proces certyfikacji ISO PN-EN 17100:2015.

Ania zaczyna porządkować pozostałe procesy zarządzania firmą i w ramach zarządu bierze odpowiedzialność za naszą aktywność przetargową.

Rozpoczynamy od kontraktu z Trybunałem Sprawiedliwości UE, poprzez CDT, Komisję Europejską, EBC, NSA, Krajową Radę Sądownictwa, a ostatnio PAIH.

Jesteśmy w ścisłej czołówce wszędzie tam, gdzie rolę odgrywają kryteria jakościowe. Proces zarządzania jakością wdrożony przez Martę i przetargowe know-how Ani stanowią fundamenty naszych sukcesów w ciągu ostatnich kilku lat. I za to dziewczynom chciałbym podziękować.

O założycielach już było wcześniej, ale po raz kolejny chciałbym podziękować Magdzie, za to, że jest konstruktywnym krytykiem moich szalonych pomysłów i pomogła przekuć nieokiełznany entuzjazm w sprawnie funkcjonującą firmę!

Najważniejsza zmiana w ETAPIE III to taka, że IURIDICO to MY, cały nasz zespół, a nie tylko sukces jednostki.

Stworzyliśmy sprawnie funkcjonujący zespół, w którym decyzje są wynikiem wspólnych dyskusji i przemyśleń. Zawsze ktoś tę decyzję na końcu musi podjąć, ale zawsze mamy pewność, że podejmowane są one w sposób świadomy. Mamy nadzieję, że to co się w tej chwili dzieje to tylko dobry początek 🙂