Kontynuując prace nad kodeksem dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi tłumaczeniowe poszukuję wzorców i wskazówek wypracowanych przez branże tłumaczeniowe innych państw europejskich oraz organizacje międzynarodowe.

W ostatnich dniach dotarłem do kilku bardzo ciekawych i merytorycznych publikacji, które mogą być niezwykle pomocne dla polskich instytucji zamawiających usługi tłumaczeniowe (bądź innego rodzaju usługi intelektualne). W niniejszym wpisie postanowiłem przedstawić rezultaty moich poszukiwań i stworzyć subiektywną listę najciekawszych publikacji:

  1. Public procurement of translation services – VADEMECUM for authors of tender specificationsZamówienia publiczne na usługi tłumaczeń pisemnych – Vademecum dla autorów specyfikacji przetargowych. Publikacja pod egidą Belgijskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Tłumaczeniach Pisemnych [Belgian Quality Translation Association (BQTA)] oraz Belgijskiej Izby Tłumaczy Pisemnych i Ustnych [Belgian Chamber of Translators and Interpreters (CBTI)]. Dokument ten zawiera praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących SIWZ na usługi tłumaczeń pisemnych z uwzględnieniem w opisie przedmiotu zamówienia nowoczesnych narzędzi (programy CAT, pamięci tłumaczeniowe), jak również podkreśla wagę stosowania kryteriów pozacenowych do oceny ofert, a w szczególności próbek tłumaczeniowych.
  2. Guidelines for Drafting Tenders for Conference Interpreting Services Wytyczne dotyczące opracowania przetargów na usługi tłumaczeń konferencyjnych. Publikacja wydana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych [International Association of Conference Interpreters (AIIC)], oparta o dyrektywy unijne. Dodatkowe wytyczne można znaleźć tutaj. Przedmiotowe wytyczne wskazują m.in na konieczność wykonywania tłumaczeń konferencyjnych w zespołach dwuosobowych oraz na zasady rozliczania kosztów dodatkowych związanych z dojazdem, zakwaterowaniem itp.
  3. Translation: Getting it Right oraz Interpreting: Getting it Right – przewodniki po zamówieniach na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych przygotowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy [American Translators Association (ATA)].
  4. Setting the Award CriteriaOkreślanie kryteriów oceny ofert – Program SIGMA – wspólny program OECD i UE w celu wypracowania najwyższych standardów w zamówieniach publicznych. Genialny materiał referencyjny dla polskich instytucji zamawiających w zakresie kryteriów pozacenowych. Publikacja oparta na najnowszych dyrektywach zamówieniowych UE.
  5. SIGMA Public Procurement Training Manual Podręcznik zamówień publicznych programu Sigma (wspólna inicjatywa OECD i UE) – publikacja oparta na unijnych dyrektywach zamówieniowych z 2014r. Na uwagę zasługuje szczególnie Module E4 Setting contract award criteria (Moduł E4 – Określanie kryteriów oceny ofert).
  6. Public Procurement – Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment FundsZamówienia publiczne – Wytyczne dla praktyków w celu unikania najczęstszych błędów w projektach finansowanych z funduszy europejskich. Opracowanie przygotowane przez Komisję Europejską.
  7. Guidance – Evaluation Criteria – Wytyczne w zakresie kryteriów oceny ofert stosowane przez Bank Światowy.