Wojciech Wołoszyk
lut 26

Poles love to complain…

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Slator.com, being one of the biggest sources of information on the global translations and localisation market, reports that „according to the U.S. Bureau of Labor Statistics, the median annual wage* for Interpreters and Translators was USD 46,120 as at May 2016. This was higher than the ‘All Workers’ median of USD 37,040. Total…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
lut 21

Dokąd zmierza polski rynek tłumaczeń i lokalizacji?

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W ciągu ostatnich miesięcy bardzo uważnie obserwuję polski rynek usług językowych i staram się wychwycić panujące na nim trendy i tendencje. Sam jestem uczestnikiem tego rynku, a w konsekwencji kierunek, szybkość i głębokość zachodzących zmian ma dla mnie duże osobiste znaczenie. Bo to, że zmiany zachodzą jest oczywiste. Pierwsze skojarzenie jest takie, że…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
lut 19

Co słychać na rynku tłumaczeń? Kilka ciekawych informacji ze stycznia i lutego 2018

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Co wydarzyło się na rynku tłumaczeń w ostatnich miesiącach? Poniżej kilka informacji na temat wydarzeń z rynku przetargowego. Jednym z pierwszych godnych uwagi przetargów na usługi tłumaczeniowe w 2018 roku było postępowanie ogłoszone przez Miasto Poznań jeszcze pod koniec roku 2017. Warty odnotowania jest fakt, że postępowanie zostało podzielone na dwie części –…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
lut 19

UN – lack of transparency in procurement procedures

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Why does the United Nations dislike following the principle of transparency when purchasing services? I have for quite a long time been looking at tendering procedures for translation services organised by various international organisations. The United Nations is one of the world’s largest public sector purchasers of language services outside the EU institutions.…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
sty 14

Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji przetargów na usługi tłumaczeń pisemnych (i inne usługi profesjonalne) – przegląd publikacji europejskich i światowych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Kontynuując prace nad kodeksem dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi tłumaczeniowe poszukuję wzorców i wskazówek wypracowanych przez branże tłumaczeniowe innych państw europejskich oraz organizacje międzynarodowe. W ostatnich dniach dotarłem do kilku bardzo ciekawych i merytorycznych publikacji, które mogą być niezwykle pomocne dla polskich instytucji zamawiających usługi tłumaczeniowe (bądź innego rodzaju usługi intelektualne). W…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
sty 13

Papier w kaczuszki a jakość w zamówieniach publicznych

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W grudniu 2017 roku przymierzaliśmy się do ewentualnego startu w przetargu na usługi tłumaczeń dla Kancelarii Sejmu. Dlatego obserwowaliśmy dokładnie ogłoszenia publikowane przez tego zamawiającego. Równolegle z interesującym nas przetargiem Kancelaria Sejmu  (podobnie jak i rok wcześniej) prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru  i ręczników papierowych (nr…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
gru 20

Kodeks dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi językowe

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Grupa osób z branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej, których wspólnym celem jest integracja środowiska, podnoszenie standardów współpracy w ramach branży oraz propagowanie dobrych praktyk rynkowych dotyczących usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, podjęła próbę opracowania kilku dokumentów, które mają stanowić potencjalny punkt odniesienia i wsparcie dla wszystkich interesariuszy tych usług. Wśród zakładanych opracowań znalazł się Kodeks…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
gru 19

Status i ochrona prawna pamięci tłumaczeniowych w prawie polskim i europejskim

Dodano przezWojciech Wołoszyk

W dniu 10 grudnia 2017 roku na konferencji z cyklu: “TRANSLATING EUROPE” organizowanej przez Komisję Europejską DGT i UAM we współpracy z PT TEPIS, pod hasłem przewodnim „NOWE TECHNOLOGIE W TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNYM” miałem przyjemność wystąpić z prelekcją na temat statusu prawnego pamięci tłumaczeniowych oraz traktowania pamięci tłumaczeniowych jako informacji sektora publicznego. Zapis wideo z…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
paź 17

Kto współtworzy IURIDICO – krótka prezentacja

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Nadszedł czas zapowiedzianych prezentacji… Jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a gdzie nikt nas się nie spodziewał… IURIDICO powstawało w trzech etapach: ETAP I – 2007-2011 – IURIDICO Legal Consultancy & Translations Firma łącząca działalność doradczą I tłumaczeniową. W tym okresie w dziedzinie tłumaczeń głównie byliśmy podwykonawcą dużych agencji. To…

Czytaj więcej

nexus-port-7 Wojciech Wołoszyk
paź 14

Brak współdziałania zamawiającego przy wykonaniu dokumentacji projektowej jako przeszkoda w realizacji przedmiotu zamówienia (art. 639 i 640 k.c.)

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Zapraszam do lektury artykułu dotyczącego przeszkód w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jako przesłanki odstąpienia od umowy o dzieło. Artykuł powstał w kontekście umów o prace projektowe. https://www.linkedin.com/pulse/brak-wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82ania-zamawiaj%C4%85cego-przy-wykonaniu-jako-woloszyk/

Czytaj więcej