Wojciech Wołoszyk
Lut 17

IURIDICO role in the post-brexit free trade deal negotiations with the EU

Dodano przezWojciech Wołoszyk

The year 2020 has probably been the weirdest and the most ground-breaking year in the human history since the fall of the Berlin Wall and the victory of the Solidarity movement. It was so not only due to the coronavirus pandemic, but also due to the fact that the UK ultimately left the EU…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Lut 11

Udział zespołu IURIDICO w negocjacjach umowy o wolnym handlu z UK – podziękowania Komisji Europejskiej

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Rok 2020 to był chyba najdziwniejszy i najbardziej przełomowy rok w historii ludzkości od czasu upadku muru berlińskiego i zwycięstwa Solidarności. Nie tylko ze względu na koronawirusową pandemię, lecz również z uwagi na ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to ma obecnie, ale i będzie miało przez dziesiątki lat w…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Lut 8

LSP’s responsibility for the process of translation and the rules of using machine translation

Dodano przezWojciech Wołoszyk

THE PRECEDENT-SETTING RULING OF THE POLISH COURT IN A CASE ON THE USE OF MACHINE TRANSLATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRANSLATION AND QUALITY SUPERVISION OVER SUCH PROCESS EXERCISED BY A TRANSLATION COMPANY The use of ‘free’ applications and services provided by global technology giants, known collectively as GAFAM or BIG TECH, for the…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Sty 28

Kłopotliwa emisja udziałów (issue of shares) w spółce z o.o. – rozważania terminologiczne

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Zwodnicze „issue of shares”, czyli dlaczego udziałów się nie emituje Terminologia z obszaru prawa spółek, choć należy do zakresu słownictwa specjalistycznego, z którym prawnicy i tłumacze stykają się powszechnie na co dzień, potrafi sprawiać pewne problemy. Jednym ze źródeł takich problemów na gruncie tekstów dwujęzycznych lub wymagających tłumaczenia z lub na język angielski…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Sty 15

#2 Porozmawiajmy o tłumaczeniach – Agnieszka Nowińska

Dodano przezWojciech Wołoszyk

IURIDICO ON AIR – POROZMAWIAJMY O TŁUMACZENIACH 🎤🎧🎙W #2 odcinku podcastu rozmawiam z Agnieszką Nowińską, tłumaczką przysięgłą i konferencyjną j. angielskiego, prezeską Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych PSTK. Rozmawiamy o zdalnych tłumaczeniach ustnych (RSI) oraz o szansach i wyzwaniach, które one za sobą pociągają dla tłumaczy i organizatorów wydarzeń.  Poruszamy również kwestię integracji środowiska…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Sty 5

Odpowiedzialność biura tłumaczeń za przebieg procesu tłumaczenia i zasady stosowania tłumaczenia maszynowego

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Precedensowy wyrok polskiego sądu w sprawie wykorzystania tłumaczeń maszynowych w procesie profesjonalnego przekładu oraz sprawowania nadzoru jakościowego nad procesem tłumaczeniowym przez biuro tłumaczeń Wykorzystanie „bezpłatnych” aplikacji i usług dostarczanych przez światowych gigantów technologicznych, określanych wspólnym mianem GAFAM lub BIG TECH, przy wykonywaniu czynności zawodowych niezmiennie budzi wiele kontrowersji, sporów i wątpliwości. Z jednej…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Gru 14

Podcast – #1 Porozmawiajmy o tłumaczeniach – Rozmowa z Jagodą Ratajczak

Dodano przezWojciech Wołoszyk

IURIDICO ON AIR – POROZMAWIAJMY O TŁUMACZENIACH W pierwszym odcinku podcastu rozmawiam z Jagodą Ratajczak – tłumaczką konferencyjną, przysięgłą i prawniczą, autorką książki „Języczni. Co język robi w naszej głowie” oraz bloga „Językowo”. Rozmawiamy o tym czy osoby dwujęzyczne są z definicji lepszymi tłumaczami, o współpracy pomiędzy prawnikami a tłumaczami, o pracy ze…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Gru 1

Tłumacz przysięgły, jako gwarant obiektywizmu i bezstronnej interpretacji dowodów

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt: II CSK 428/13:   Zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że strony umówiły się o poddanie ewentualnych sporów pomiędzy nimi w związku z wykonywaniem umowy przewozu pod jurysdykcję sądu siedziby pozwanego w D.. Jedynym materiałem dowodowym pozwalającym na dokonanie takiego ustalenia…

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Lis 21

Budowanie relacji biznesowych na Linkedin

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Budowanie relacji biznesowych na Linkedin – LST autorstwa Wojciech Wołoszyk

Czytaj więcej

Wojciech Wołoszyk
Lis 17

Wykładnia treści gwarancji wadialnej wystawionej przez zagraniczny bank – rola tłumacza

Dodano przezWojciech Wołoszyk

Wykładnia treści gwarancji wadialnej wystawionej przez zagraniczny bank – rola tłumacza Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) to prawdziwa kopalnia wiedzy, nie tylko z zakresu prawa zamówień publicznych. Nie da się jednak nie dostrzec, że wiele wyroków uzasadnianych jest w sposób kuriozalny, a decyzje składów orzekających podejmowane są w oparciu o niezwykle wątpliwe podstawy i…

Czytaj więcej