1. Cel projektu

 Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest przyczynienie się do wzrostu jakości tłumaczeń prawniczych wykonywanych przez polskich tłumaczy oraz podniesienie poziomu rozumienia instytucji prawa angielskiego przez polskich prawników-lingwistów poprzez:

 

 • umożliwienie uczestnikom warsztatów dostępu do rzetelnej wiedzy z zakresu prawa angielskiego, przekazywanej przez wiarygodne źródło (brytyjskiego prawnika (solicitor) z ponad 50-letnim doświadczeniem zawodowym w branży), a tym samym umożliwienie lepszego zrozumienia poszczególnych instytucji tego prawa i związanej z nim terminologii;
 • stworzenie bazy terminologicznej z tych dziedzin prawa, które będą objęte szkoleniami, np. w formie glosariusza z tłumaczeniem angielskich terminów na język polski, z dodatkowymi wyjaśnieniami, i rozpowszechnienie jej w środowisku tłumaczy, co pozwoli z czasem ujednolicić tłumaczenie tych terminów;
 • stworzenie systemu certyfikacji, np. tłumacze, którzy ukończyli szkolenie z danego obszaru i zobowiązali się do stosowania uzgodnionych wspólnie tłumaczeń określonej terminologii, otrzymują certyfikat potwierdzający to zobowiązanie plus ewentualnie prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych znaku graficznego podkreślającego ich zaangażowanie w podnoszenie jakości tłumaczeń prawniczych.

 

 1. Grupa docelowa (potencjalni uczestnicy) i korzyści ze szkolenia

Grupa docelowa: prawnicy-lingwiście, tłumacze prawniczy, w tym tłumacze przysięgli, z języka angielskiego na język polski (i odwrotnie)

 

Wymóg zasadniczy: uczestnik nie może być początkującym tłumaczem, który chce dopiero zacząć tłumaczyć teksty prawnicze. Aby w pełni skorzystać z tego szkolenia, uczestnicy muszą mieć solidną znajomość podstaw prawa polskiego oraz ogólne rozeznanie w terminologii prawa angielskiego.

The benefits of the training for legal translators:

 • get a general idea of the basics of different areas of English law, including concepts and terminology = if you have a clear picture of the system, you will find it easier to find equivalents of Polish terms when translating into English as well;
 • develop a genuine understanding of the intricacies of certain institutions of English law, particularly those not found in civil law systems in European jurisdictions outside the UK;
 • have plenty of exposure to legal English (frequently confused with legal terminology!), i.e. the phrases and expressions used by English lawyers when talking about law; it is obvious that legal translation is not only about using the right legal terms, but also about writing in a legal style (e.g. choosing words and phrases normally used in legal English by lawyers);
 • have an opportunity to ask questions to the tutor regarding the content of the courses, but also anything else about law and related matters;
 • seek explanations of words often found difficult to translate from or into English;
 • receive many useful resources (e.g. court forms, case reports, etc.)

 

 1. Format szkolenia

Prowadzący przygotowuje szczegółowe notatki, pisane przystępnym językiem, z wyszczególnieniem istotnej terminologii. Na specjalne życzenie przygotuje również wyjaśnienia terminologii zaproponowanej wcześniej przez uczestników. Zapewniamy również mnóstwo materiałów dodatkowych.

 

Uczestnicy przed szkoleniem (z dużym wyprzedzeniem) otrzymują notatki i powinni je starannie przeczytać. Prowadzący następnie przedstawia poszczególne zagadnienia, bardzo często podając rzeczywiste przykłady ilustrujące omawiane treści, wyjaśnia terminy często mylone czy podobne, zwraca uwagę na zmiany w terminologii (np. claimant zamiast plaintiff, czy statements of case zamiast pleadings (pisma procesowe)). Odpowiada na wszystkie pytania uczestników od razu oraz po szkoleniu, a także podczas przerw kawowych i przerwy obiadowej. Szkolenie nie ma charakteru wykładu akademickiego, ale jest raczej interaktywnym, bardzo intensywnym wgryzaniem się z istotę tego, co jest omawiane, aby naprawdę to zrozumieć. Uczestnicy mają słuchać i aktywnie zadawać pytania. Prowadzący chętnie słucha, jak pewne instytucje prawa wyglądają w innych jurysdykcjach, np. co należy do zadań notariuszy w Polsce, i od razy przedstawia różnice względem tego, co mamy w prawie angielskim. Dlatego tak ważne jest, aby każdy uczestnik znał prawo (podstawy) i miał bardzo dobrze rozwinięte  umiejętności rozumienia ze słuchu. To szkolenie to dwa dni po 6 godzin ciągłego myślenia i mówienia po angielsku o innym systemie prawnym.

 

 

 1. Zakres tematyczny

– English Legal System

– Contract Law

– Conveyancing

– Family Law (incl. divorce law)

– Company Law

– Criminal Law (substantive and procedural)

 

 1. Organizacja

Terminy:  szkolenia dwudniowe (sobota/niedziela). Pierwsza edycja w Warszawie – druga połowa maja lub pierwsza połowa czerwca.

Liczebność grupy: około 15 osób (osoby o zbliżonym poziomie językowym)

Koszt: ok. 400-500 zł+VAT/dzień szkoleniowy

 

Dla stałych współpracowników IURIDICO atrakcyjne zniżki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.