Czy w Polsce działa prawo precedensowe?

Czy w Polsce działa prawo precedensowe?