Dialog techniczny w postępowaniach przetargowych na usługi tłumaczeń

Kilka dni temu mieliśmy okazję uczestniczyć w procedurze dialogu technicznego zorganizowanej przez Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu na potrzeby zamówienia specjalistycznych tłumaczeń pisemnych. Nie spotkaliśmy się dotąd z wykorzystaniem tej możliwości przez podmiot z sektora finansów publicznych w odniesieniu do usług tłumaczeń.

Dialog techniczny poprzedza ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i służy umożliwieniu zamawiającemu przeprowadzenia sformalizowanej komunikacji z potencjalnymi zainteresowanymi wykonawcami w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy pozwalającej na fachowe przygotowanie dokumentacji przetargowej. W trakcie dialogu z rynkiem zamawiający zyskuje możliwość zdobycia właściwej perspektywy i zrozumienia uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki zamawianych usług wpływających na ich zakres, jakość i ceny.

Mając na uwadze stopień (nie)znajomości przez podmioty z polskiego sektora publicznego specyfiki procesu tłumaczeniowego oraz stosowanych technologii, jak również zasad kontroli jakościowej, wydawać by się mogło, że dialog techniczny powinien być wykorzystywany zdecydowanie częściej. Szczególnie przez tych zamawiających, którzy do jakości zamawianych usług przykładać powinni szczególną wagę. Tak niestety się nie dzieje.

Dialog techniczny to jeden z przykładów rozwiązań przewidzianych w prawie zamówień publicznych, które mogłyby realnie wpłynąć na poprawę komunikacji sektora publicznego z wykonawcami usług tłumaczeniowych. Niekorzystna sytuacja na rynku zamówień publicznych na usługi tłumaczeniowe, problemy jakościowe, patologie cenowe i nieuczciwa konkurencja w rzeczywistości nie są wcale efektem wadliwych rozwiązań ustawowych, a braku woli, chęci i umiejętności zastosowania przez zamawiających narzędzi, które od wielu już lat przewiduje ustawa. Nie jest bowiem prawdą, że kryterium najniższej ceny jest przyczyną wszystkich nieszczęść. Przyczyną jest nieświadomość i brak wiedzy po stronie zamawiających w zakresie profesjonalnego zamawiania usług tłumaczeniowych, a w tym sposobu kształtowania warunków udziału i kryteriów oceny ofert. Jednym z dostępnych rozwiązań pozwalających w dość prosty sposób zdobyć praktyczną wiedzę jest właśnie dialog techniczny, który niestety w odniesieniu do usług językowych nie jest praktycznie stosowany.

Tym bardziej na pochwałę i wyróżnienie zasługuje pionierska na rynku zamówień publicznych na usługi tłumaczeń inicjatywa wykorzystania narzędzi, które w bezpieczny dla zamawiającego sposób pozwalają zdobyć „know-how” i przynajmniej częściowo uniknąć etapu nauki na własnych błędach.

Wrocławski pionier wykazał się dużą ciekawością co do możliwych rozwiązań, jasno sprecyzowanymi oczekiwaniami co do jakości, a jednocześnie niemal zupełnym brakiem znajomości dostępnych opcji i oferty rynkowej.

Niezwykle ciekawe jest jakie zamawiający wyciągnie wnioski z przeprowadzonej procedury i jak przełoży się to na warunki postępowania orz szacunkową wartość zamówienia. Niezależnie jednak od dalszych losów tego postępowania chcielibyśmy wyrazić uznanie dla wrocławskiego Biura Ochrony Przyrody i Klimatu za wykazanie odwagi i chęci zdobywania wiedzy!