Lubisz wyznaczać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia? A może myślisz o sprawdzeniu i potwierdzeniu swoich postępów w nauce języka prawniczego? Doskonale! Właśnie po to powstał egzamin Test of Legal English Skills (TOLES).  

Wiemy doskonale, że w sieci nie brakuje materiałów pozwalających na przygotowanie do tego egzaminu. Ale powiedzmy to sobie wprost: samodzielna nauka nie zawsze idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Podstawą sukcesu w nauce języka jest regularność, a nie każdemu taka mobilizacja przychodzi łatwo. Dobrze jest z kimś się umówić. I tu właśnie wkraczamy my! 

🌐📱💻 Formuła kursu: zajęcia w formie zdalnej  

⏰ Czas trwania: 15 tygodni (1 x 90 min/tydzień) 

🗓️ Start: 16 kwietnia 2024 r. (kurs zakończy się w lipcu 2024 r.)

KALENDARZ SPOTKAŃ: 

 • Grupa TOLES Advanced: wtorek 19.30-21.00

Prowadząca: Anna Rucińska 

🎯 Cel kursu: 

Kurs TOLES został opracowany głównie z myślą o prawnikach, studentach prawa, tłumaczach i innych osobach, które chciałyby przygotować się do egzaminu TOLES na poziomie Higher i Advanced. 

Podczas kursu: 

 • skupimy się na doskonaleniu terminologii w konkretnych dziedzinach prawa (m.in. prawa handlowego, prawa spółek, prawa nieruchomości); 
 • wyjaśnimy różne koncepcje i teorie prawne istniejące w krajach anglosaskich; 
 • rozwiniemy umiejętności rozumienia i redagowania różnych dokumentów prawnych (umowy, pisma, korespondencja itp.), a także rozumienia ze słuchu (rozmowy prawników z klientami, przemówienia itp.); 
 • będziemy dokonywać analiz i omawiać błędy gramatyczno-leksykalne, a także ćwiczyć umiejętność dokonywania trafnych wyborów językowych. 

Dzięki kursowi TOLES poczujesz się pewniej w anglojęzycznym środowisku prawniczym. 

🧾📚Program kursu 

(Kurs realizowany w oparciu o podręcznik The Lawyer’s English Language Coursebook oraz materiały z podręcznika Advanced Legal English) 

 • Legal Profession
 • Contracts
 • Banking and Finance
 • Employment Law
 • Law of Tort
 • Business Law
 • Company Law
 • Real Property Law
 • Intellectual Property Law

W każdym obszarze tematycznym poruszane są zagadnienia związane z językiem pisanym: korespondencją biznesową, tworzeniem projektów umów i zastępowaniem staroświeckich konstrukcji językowych nowoczesnym i pożądanym obecnie prostym językiem. 

Każdy rozdział kończy się powtórzeniem i ćwiczeniami egzaminacyjnymi. 

PROWADZĄCA: 

 Anna Rucińska – lingwistka, tłumaczka przysięgła i prawniczka; posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i przekładzie, w szczególności języka prawniczego. Tłumacz przysięgły języka angielskiego i tłumacz języka francuskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, finansowych i unijnych. Absolwentka filologii angielskiej i francuskiej Wydziału Humanistycznego Akademii Polonijnej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Współautorka przekładu na język angielski Kodeksu postępowania cywilnego (wyd. C.H. Beck), autorka przekładu na język angielski Kodeksu karnego (wyd. C.H. Beck), autorka przekładu na język angielski ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne (wyd. C.H. Beck) oraz korektorka przekładu na język angielski Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przez wiele lat pracowała w wewnętrznych zespołach tłumaczeniowych największych międzynarodowych kancelarii prawniczych obecnych na polskim rynku. Prowadzi szereg kursów językowych skierowanych do tłumaczy i prawników. Członkini zespołu The World Law Dictionary. 

 

📨 ZAPISY NA PLATFORMIE KONFEO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  szkolenia@iuridico.pl. 

UWAGA: Cena nie obejmuje kosztu podręcznika ani opłaty egzaminacyjnej!


 

Polityka rezygnacji:

 1. Uczestnik mający status konsumenta lub przedsiębiorcy-konsumenta, który zawarł umowę o udział w warsztatach, szkoleniu lub kursie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za warsztaty, szkolenie lub kurs, a uiszczona opłata podlega zwrotowi. Rezygnacja z udziału w warsztatach złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na warsztatach, szkoleniu lub kursie nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za warsztaty, szkolenie lub kurs. W przypadku, gdy warsztaty, szkolenie lub kurs – za zgodą uczestnika – rozpoczynają się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w warsztatach, szkoleniu lub kursie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją z warsztatów, szkoleniu lub kursu).
 2. W przypadku odwołania warsztatów, szkoleniu lub kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 3. W przypadku odwołania warsztatów, szkolenia lub kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

Dokonując rejestracji na warsztaty, szkolenie lub kurs wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i na postanowienia REGULAMINU.

#kursToles #angielskiprawniczy #EnglishforLaw #LegalEnglish #Toles #przygotowaniedoToles