Tłumacze kombinacji PL<>EN, którzy skorzystają z oferty szkolenia „Inwestycje budowlane (FIDIC) dla tłumaczy” w dniu 28 czerwca 2018 roku w Gdańsku będą mieli możliwość uczestnictwa w dobrowolnym teście kompetencji obejmującym zagadnienia z zakresu aspektów prawnych budowlanego procesu inwestycyjnego.

Osoby z pięcioma najlepszymi wynikami przekraczającymi 75% punktów otrzymają ofertę nawiązania stałej współpracy z IURIDICO.

Osoba z najlepszym wynikiem (co najmniej 75% punktów) otrzyma ofertę wykonania pakietu zleceń tłumaczeniowych dla IURIDICO na następujących warunkach:

  • w terminie do 31 października 2018 r. IURIDICO zwróci się do tłumacza z zapytaniami o wykonanie tłumaczenia tekstów prawniczych o łącznej objętości nie mniejszej niż 50 stron rozliczeniowych (1800 zzs);
  • co najmniej jedno z zapytań dotyczyć będzie wykonania tłumaczenia w trybie zwykłym (do 10 stron rozliczeniowych na dzień roboczy);
  • oferowana tłumaczowi stawka będzie nie mniejsza niż 40 zł (+VAT)/stronę rozliczeniową;
  • trzykrotna  (z rzędu) odmowa przyjęcia zlecenia przez tłumacza traktowana będzie jako rezygnacja z pakietu zleceń tłumaczeniowych;
  • w terminie do 30 lipca 2018 r. tłumacz będzie uprawniony do zamiany pakietu zleceń tłumaczeniowych na zwrot 75% opłaty za uczestnictwo w szkoleniu;
  • oferta pakietu zleceń lub zamiany pakietu na obniżenie opłaty za szkolenie nie dotyczy tłumaczy, którzy obecnie współpracują z IURIDICO.

 

Zarejestruj się na stronie EVENEA.