Zespół tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów tekstów prawnych i prawniczych IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., jako jedyny w Polsce i jeden z kilku w skali globalnej, uzyskał certyfikację zgodności swoich usług z normą ISO 20771:2020 Legal translation – Requirements.
Norma ISO 20771 jest pierwszą międzynarodową normą specjalistyczną stworzoną z myślą o tłumaczach tekstów prawnych i ich klientach. Zawiera ona terminy i definicje stosowane w obrębie tej specjalizacji oraz określa wymagania w zakresie kompetencji i kwalifikacji tłumaczy tekstów prawnych, ich weryfikatorów i redaktorów, a także opisuje kluczowe procesy, zasoby, rozwój zawodowy i inne wymogi i zagadnienia istotne dla procesu świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczenia prawnego i osób w ten proces zaangażowanych.
Zastosowanie normy ISO 20771 ma również na celu umożliwienie tłumaczom tekstów prawnych i prawniczych zademonstrowanie swojego profesjonalizmu i wykazanie zgodności świadczonych usług z wymogami normy, specyfikacjami i oczekiwaniami klienta w odniesieniu do wysokiej jakości produktu tłumaczeniowego.
Należy zauważyć, że niezwykle istotnym elementem międzynarodowych norm tłumaczeniowych, w tym ISO 20771, jest obowiązujący już od wielu lat wymóg weryfikacji wszystkich przetłumaczonych tekstów specjalistycznych przez osobę inną niż tłumacz, ale o podobnych kompetencjach i kwalifikacjach.
Normę ISO 20771 można rozpatrywać osobno lub w kontekście innych norm tłumaczeniowych. Na przykład, normy ISO 17100 i ISO 20771 są z założenia normami komplementarnymi – mają one na celu stworzenie ogólnych ram normalizacyjnych dla tłumaczeń pisemnych, przyczyniając się tym samym do profesjonalizacji tej branży.
Zespół IURIDICO jest certyfikowany w zakresie obu powyższych norm.
Tłumaczenia ustne i maszynowe są wykluczone z zakresu ISO 20771