SZKOLENIE ONLINE DLA TŁUMACZY PISEMNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO z dodatkowymi ćwiczeniami dla TŁUMACZY USTNYCH (grupa ćwiczeniowa ograniczona do 8 miejsc).

❗Właśnie ruszyły zapisy na kolejne szkolenie z tłumaczeń unijnych w ramach programu #IURIDICOMasterClass prowadzone przez Barbarę Dumarę.❗

 

Procedura naruszeniowa dla tłumaczy:

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z podstawową wiedzą na temat tzw. procedury naruszeniowej. Krótkiemu warsztatowi z terminologii i frazeologii towarzyszy praca z tekstem oraz zadania obejmujące wyszukiwanie informacji w źródłach unijnych.

 

 

23 lutego 2023 r., 19:00–21:10

19:00–19:40 Podstawy prawne, terminologia i frazeologia

19:45–20:25 Warsztaty tłumaczeniowe – praca z tekstem: procedury dotyczące Polski

20:30–21:10 Warsztaty tłumaczeniowe – praca na przykładach: streszczenia decyzji (prosty język)

Dodatkowo (bonus dla pierwszych 8 chętnych osób, płatny dodatkowo):

25 lutego 2023 r. (sobota), 09:30-11:00

09:30–11:00 Practice group [temat: procedura naruszeniowa] (liczba miejsc ograniczona) – ćwiczenia tłumaczenia konsekutywnego i a vista (m.in. dla osób przygotowujących się do egzaminu na TP, osób po przerwie w wykonywaniu tłumaczeń ustnych itp. Uwaga: nie są to warsztaty dla zupełnie początkujących; nie służą nauce podstaw tłumaczenia ani notacji)

 

Prowadząca: Barbara Dumara

Tłumaczka języka angielskiego specjalizująca się w tłumaczeniach tekstów o tematyce prawniczej, unijnej i politycznej dla krajowych i międzynarodowych klientów instytucjonalnych (m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, CdT – Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego). Pasjonatka e-learningu, miłośniczka terminologii unijnej oraz entuzjastka badań nad przekładem pisemnym i ustnym.

Z zespołem IURIDICO związana od 2012 roku.

Opiekun metodyczny programu szkoleniowego #IURIDICOMasterClass. Od kilku lat prowadzi praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, w tym na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT).

Ceny biletów:

  • Bilet studencki – studenci lingwistyki, filologii i translatoryki (studia I lub II stopnia): 99 zł
  • Bilet first minute (do 31.01.2023, 10 szt.): 149 zł
  • Bilet normalny: 199 zł
  • Udział w practice group dla tłumaczy konsekutywnych (maks 8 osób): 89 zł – wymaga wykupienia biletu na wydarzenie główne.

ZAPISY na PLATFORMIE KONFEO lub poprzez poniższy formularz rejestracji.

WARSZTATY PROWADZONE BĘDĄ W FORMULE ZDALNEJ (wydarzenie główne na platformie ZOOM, a ćwiczenia dla tłumaczy ustnych na platformie MS Teams).

Kontakt z organizatorem: szkolenia@iuridico.pl

Ruszyły również zapisy na kolejną edycję 5-tygodniowego szkolenia „Wprowadzenie do tłumaczeń unijnych”.

 


 

Dla uczestników naszego kursu: „Wprowadzenie do tłumaczeń unijnych” edycja 1. lub 2. przewidujemy rabat 10% na udział w szkoleniu z procedury naruszeniowej. Prosimy o zgłoszenia na adres: szkolenia@iuridico.pl w celu uzyskania indywidualnego kodu rabatowego.

 

Polityka rezygnacji:

  1. Uczestnik mający status konsumenta lub przedsiębiorcy-konsumenta, który zawarł umowę o udział w warsztatach może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za warsztaty. Rezygnacja z udziału w warsztatach złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na warsztatach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za warsztaty. W przypadku, gdy warsztaty – za zgodą uczestnika – rozpoczynają się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w warsztatach.W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją z warsztatów).
  2. BRAK MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH Z PRZYCZYN NIE DOTYCZĄCYCH ORGANIZATORA  NIE STANOWI PODSTAWY DO ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU.
  3. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
  4. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Dokonując rejestracji na warsztaty wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.