Wiele osób obawia się tłumaczeń w formie ustnej. Tymczasem jednak stają się one coraz bardziej powszechną częścią wykonywania zawodu tłumacza, w szczególności zaś tłumacza przysięgłego. Potwierdza to chociażby konieczność zdania części ustnej podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Oferowane szkolenie opiera się o pracę metodą piramidy przemówień, polegającą na zrozumieniu zależności pomiędzy różnymi elementami przemówienia i odpowiednim ich wykorzystaniu. Stąd też kluczowe będzie poznanie relacji pomiędzy świadomością celu, potrzeb audytorium, podstawową znajomością struktur wystąpienia (w zakresie koniecznym do stawiania pauz oraz pracy głosem), wiarygodnością oraz użyciem głosu.

Dla kogo jest to szkolenie?
  • Szkolenie dedykowane jest tłumaczom przysięgłym prowadzącym działalność w zakresie tłumaczeń ustnych oraz osobom zamierzającym w przyszłości podchodzić do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwijać swoją karierę w kierunku tłumaczeń ustnych dla instytucji lub osób prywatnych.
  • Powstało ono z myślą o osobach mających świadomość potencjału swojego głosu jako narzędzia skutecznych tłumaczeń ustnych oraz dążących do rozwoju w zakresie operowania głosem, zwłaszcza pod kątem: głośności, tempa mówienia, stosowania pauz i emfaz, tonu i tembru głosu oraz intonacji i modulacji.
  • Jednocześnie, zaproszenie na szkolenie adresowane jest do osób chcących podejść do wystąpień publicznych w sposób kompleksowy, a zatem rozumiejących, że samo operowanie głosem nie jest wystarczające dla efektywnego tłumaczenia ustnego.
  • Ze względu na formę online, szkolenie jest dedykowane osobom zajętym i ceniącym sobie komfort nauki z dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie.

Co zyskasz?

  • Będziesz mógł zróżnicować sposób operowania głosem, stosownie do celu, specyfiki audytorium oraz konkretnego momentu w przemówieniu.
  • Znajomość zależności pomiędzy głosem a pozostałymi elementami wystąpienia pomoże Ci w reżyserowaniu uwagi Twoich odbiorców za pomocą emfaz, pauz oraz odpowiedniej intonacji i modulacji głosu.
  • Twoi odbiorcy będą w stanie w większym stopniu przyswoić adresowane do nich wystąpienie, a Ty zyskasz wizerunek skutecznego tłumacza, potrafiącego dostosować przekaz do konkretnego wystąpienia oraz potrzeb audytorium.
  • Jednocześnie świadomość operowania głosem, w szczególności zaś stawianych pauz wpłynie na płynność Twojej wypowiedzi w sposób sprzyjający jego odbiorowi.

Szkolenie trwa dwa dni (łącznie 12 godzin), termin 3 i 10 września 2022,
godz. 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 1399 zł + VAT 

Zapisy przez portal EVENEA

PROGRAM

ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE I SELEKCJA INFORMACJI
Wprowadzenie – piramida przemówień
„Dlaczego” tłumacza?
„Dlaczego” mówcy?
Wartość dla widowni
Cel ogólny i szczegółowy
Akronim PEWNI – pięć kluczowych informacji, w każdym przemówieniu
Cel i akronim PEWNI – case study
ANALIZA POTRZEB WIDOWNI I JEJ ZNACZENIE DLA TŁUMACZENIA
Rozszerzony model analizy potrzeb audytorium
Rozszerzony model w tłumaczeniach ustnych – case study
Omówienie case study, analiza wniosków
NEWRALGICZNE MIEJSCA W TŁUMACZONYM PRZEMÓWIENIU
Wstęp wystąpienia – czego możemy się z niego dowiedzieć?
Zakończenie wystąpienia – czego możemy się z niego dowiedzieć?
Struktury rozwinięcia i ich znaczenie dla tłumacza
Storytelling i jego znaczenie dla tłumaczenia
Klamry kompozycyjne
Przejścia w strukturze
ELEMENTY WSPIERAJĄCE PRZEKAZ
A WIARYGODNOŚĆ
Trójkąt autentyczności
Funkcje elementów wspierających przekaz
Narzędzia wzmacniające wiarygodność tłumacza
Case study
INTERPRETACJA TEKSTU GŁOSEM
Emfazy – jak i gdzie stawiać?
Emfazy – ćwiczenie praktyczne
Pauzy – funkcje w wystąpieniu
Pauzy – jak i gdzie stawiać?
Pauzy – ćwiczenie praktyczne
Intonacja, modulacja, tempo mówienia
ELEMENTY WSPIERAJĄCE TŁUMACZENIE – CZ. 2
Interpretacja tekstu – sesja praktyczna z informacją zwrotną
Walka z dźwiękami namysłu
Gestykulacja – stosować, czy nie?
Kontakt wzrokowy
Mimika

Szkolenie poprowadzi wyjątkowa prowadząca, dr Hanna Wiczanowska!

Zapisy przez portal EVENEA