Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym szkoleniem organizowanym w ramach #IURIDICOMasterClass!

Już 19 lipca odbędzie się szkolenie „Tłumacz w postępowaniu karnym”, poprowadzi je Marta Trawczyńska – tłumaczka przysięgła języka angielskiego, adwokatka i wspólniczka Kancelarii Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy.

Podczas 4-godzinnego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najczęstszymi zleceniami tłumaczeń w postępowaniu karnym oraz dowiedzą się z jakich źródeł warto przy nich korzystać. Omawiane zagadnienia poparte zostaną propozycjami tłumaczeń, a prowadząca zdradzi również ciekawostki z praktyki (slang prawniczy i więzienny).

Zapisy już trwają, rejestracja na stronie EVENEA!

Nasza prowadząca – Marta Trawczyńska

W ramach swojej praktyki adwokackiej nadzoruje dział postępowań sądowych. Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, rozwodach i sporach z członkami zarządu.

W 2013 r. uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Obecnie tłumaczy głównie dokumenty sądowe w postępowaniu karnym (np. wyroki, europejskie nakazy aresztowania) oraz korespondencję sądową związaną z egzekucją alimentów od dłużników mieszkających za granicą. Ponadto wykonuje też tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych, przesłuchań na policji i czynności notarialnych.

Jej artykuły i komentarze były publikowane m.in. na łamach Rzeczpospolitej czy magazynu Made In Warmia & Mazury. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tłumaczenia dokumentów sądowych, windykacji roszczeń, procedury cywilnej i przestępstw gospodarczych.

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:

 1. Wstęp – najczęstsze zlecenia tłumaczeń w postępowaniu karnym (udział podczas rozprawy, udział w posiedzeniu aresztowym, udział podczas przesłuchania na policji/w prokuraturze, ENA, wyroki, pouczenia, akty oskarżenia, korespondencja związana z procedurami ekstradycyjnymi).
 2. Źródła, z których warto korzystać.
 3. Przestępstwo/wykroczenie/przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe oraz akty prawne regulujące poszczególne procedury i ich skróty (KK, KPK, KW, KPW, KKW, KKS) wraz z propozycjami tłumaczenia.
 4. Struktura sądów (SR, SO, SA) wraz z propozycjami tłumaczenia.
 5. Uczestnicy postępowania karnego (do kiedy podejrzany a od kiedy oskarżony i skazany, pokrzywdzony, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel subsydiarny, oskarżyciel prywatny, ławnik, biegły, obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, requested person) z propozycjami tłumaczenia.
 6. Czym różnią się wyjaśnienia od zeznań w polskim procesie karnym i czy w tłumaczeniu na angielski rozróżnienie to także funkcjonuje
 7. Jak wygląda i co zawiera typowy wyrok karny wraz z propozycjami tłumaczenia powtarzalnych elementów (kary i środki karne, co to są stawki dzienne grzywny, dozór kuratora).
 8. Co to jest kara bezwzględna i zarządzenie kary do wykonania z propozycjami tłumaczenia.
 9. Kara łączna a wyrok łączny i jak to rozróżnić w tłumaczeniu.
 10. Co to są środki zapobiegawcze i kiedy są stosowane (areszt, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu) z propozycjami tłumaczenia.
 11. Zatrzymanie a aresztowanie z propozycjami tłumaczenia.
 12. Ciekawostki z praktyki, skróty, slang prawniczy i więzienny (m.in. co oznacza skrót SSR (Sędzia Sądu Rejonowego), k. (karta), co ma na myśli adwokat mówiąc o „trzy trzy piątce”, gryps, dostać kosę, dziupla, stać na czatach, jakie problemy może powodować złe tłumaczenie i odpowiedzialność karna tłumacza, problem z tłumaczeniem pojęcia „przywłaszczenie”).
 13. Pytania.
 14. Ćwiczenia praktyczne (przepisy, fragmenty orzeczeń i pism sądowych).

Zapisy już trwają, rejestracja na stronie EVENEA!

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na adres: szkolenia@iuridico.pl