Wprowadzenie do tłumaczeń unijnych

– język angielski –

4. edycja

KURS W RAMACH PROGRAMU #IURIDICOMasterClass

 

Czas trwania:

5 x 60 min + 20 min QA, spotkania w czwartki o 19:30

📅 Kalendarz spotkań:

19.10, 26.10, [przerwa], 9.11, 16.11, 23.11

🌐📱💻 Formuła kursu: zajęcia w formie zdalnej

💶 Cena:

 • 599,00 zł (cena first minute)
 • 749,00 zł (cena regularna)
 • 399,00 zł (cena dla studentów kierunków filologicznych, lingwistycznych i translatorycznych – nie dotyczy studiów podyplomowych)

🎯 Cel kursu:

5-tygodniowe szkolenie pozwoli uczestnikom spróbować swoich sił w tłumaczeniach unijnych bądź uporządkować i uzupełnić wiedzę. Szkolenie ma charakter praktyczny, dlatego spotkania online obfitują w ćwiczenia, a między nimi jest okazja, by zmierzyć się z krótkim tekstem do tłumaczenia.

🧾📚Program szkolenia

1️⃣ Podstawowe zasady tłumaczeń unijnych

 • Instytucje UE i najważniejsze pojęcia prawa Unii
 • Wymagania instytucjonalne
 • Materiały referencyjne i ich hierarchia

2️⃣ Jak czytać i rozumieć dokumenty unijne – terminologia i frazeologia aktów unijnych

 • Rodzaje i struktura dokumentów unijnych
 • Sformułowania typowe dla języka unijnego
 • Aspekty polityczne w tłumaczeniach unijnych

3️⃣ Orzecznictwo TSUE

 • Postępowanie przed TSUE
 • Problemy terminologiczne i ich rozwiązywanie
 • Przykładowe sprawy przeciwko Polsce

4️⃣ Budżet UE na lata 2021–2027

 • Wieloletnie ramy finansowe i fundusze unijne
 • Krajowe plany odbudowy
 • Terminologia związana z projektami finansowanymi ze środków unijnych (PL>EN)

5️⃣ Najważniejsze hasła polityki UE na nadchodzące lata

 • Terminologia związana z bieżącą polityką unijną
 • Zmiana klimatu
 • Energia
 • Migracja

👨‍🎓👩‍🎓 Dla kogo przeznaczone jest szkolenie

 • Tłumacze początkujący, którzy szukają swojej specjalizacji i chcą sprawdzić, czy tłumaczenia unijne to coś dla nich
 • Tłumacze tekstów prawniczych chcący uzupełnić lub uporządkować wiedzę z dziedziny tłumaczeń unijnych
 • Tłumacze różnych specjalizacji myślący o zmianie specjalizacji lub rozszerzeniu swojej oferty
 • Kandydaci na tłumaczy przysięgłych, którzy chcą uporządkować lub powtórzyć wiedzę przed egzaminem

🤔🧐 Kto jeszcze może skorzystać ze szkolenia?

 • Tłumacze techniczni/medyczni, którym zdarzają się w tłumaczeniach „wątki unijne”
 • Wszystkie osoby, które chcą uporządkować, powtórzyć lub zaktualizować wiedzę z tłumaczeń unijnych (np. w związku z prowadzeniem zajęć na uczelni z tematów pokrewnych)
 • Prawnicy piszący artykuły na temat prawa Unii
 • A nawet stawiający pierwsze kroki w tematyce unijnej tłumacze ustni

 

Ukończenie szkolenia będzie dobrą podstawą, by w przyszłości móc czerpać pełnię korzyści z oferty zaawansowanych warsztatów tematycznych.

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające jego ukończenie.

ZAPISY NA PLATFORMIE KONFEO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@iuridico.pl  

 

A oto opinie uczestników pierwszego kursu:

Bardzo przydatny i profesjonalnie poprowadzony kurs! Cieszę się, że udało mi się skorzystać z wszystkich spotkań na żywo”.

Bardzo interesujący temat i nienaganna organizacja. Pani Barbara ma dużą wiedzę i umie ją przekazywać”.

Dziękuję bardzo za to mistrzowskie wprowadzenie do tłumaczeń unijnych!

Co było największą zaletą szkolenia i warsztatów? Co było dla Państwa szczególnie wartościowe?

Sesja AMA (ask me anything) po każdych zajęciach”.

Systematyczność i uporządkowanie materiałów, przygotowanie prowadzącej; praktyczne ćwiczenia (także tłumaczenia ustne) i feedback”.

Tematyka, wiedza i doświadczenie prowadzącej, dogodna godzina rozpoczęcia”.

 

Prowadząca: Barbara Dumara

Tłumaczka języka angielskiego specjalizująca się w tłumaczeniach tekstów o tematyce prawniczej, unijnej i politycznej dla krajowych i międzynarodowych klientów instytucjonalnych (m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, CdT – Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego). Pasjonatka e-learningu, miłośniczka terminologii unijnej oraz entuzjastka badań nad przekładem pisemnym i ustnym.

Z zespołem IURIDICO związana od 2012 roku.

Opiekun metodyczny programu szkoleniowego #IURIDICOMasterClass. Od kilku lat prowadzi praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, w tym na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT).

 

Nasi partnerzy:

Juremy.com to przyjazne użytkownikowi narzędzie wyszukiwania kontekstowego, które pozwala sprawnie przeglądać zbiór aktów prawnych EUR-Lex oraz bazę terminologiczną IATE we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Powstało, aby lingwiści pracujący przy projektach dotyczących Unii Europejskiej mogli bez trudu znaleźć terminy i cytaty, których potrzebują. Juremy oferuje specjalne funkcje stworzone z myślą o użytkownikach, które są dostosowane do potrzeb tłumaczy unijnych, dzięki czemu czas wyszukiwania danego terminu ogranicza się do zaledwie kilku sekund. Więcej informacji na stronie juremy.com

 


Polityka rezygnacji:

 1. Uczestnik mający status konsumenta lub przedsiębiorcy-konsumenta, który zawarł umowę o udział w warsztatach, szkoleniu lub kursie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za warsztaty, szkolenie lub kurs, a uiszczona opłata podlega zwrotowi. Rezygnacja z udziału w warsztatach złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na warsztatach, szkoleniu lub kursie nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za warsztaty, szkolenie lub kurs. W przypadku, gdy warsztaty, szkolenie lub kurs – za zgodą uczestnika – rozpoczynają się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w warsztatach, szkoleniu lub kursie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją z warsztatów, szkoleniu lub kursu).
 2. W przypadku odwołania warsztatów, szkoleniu lub kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 3. W przypadku odwołania warsztatów, szkolenia lub kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

Dokonując rejestracji na warsztaty, szkolenie lub kurs wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i na postanowienia REGULAMINU.