Jakość

Certyfikat_ISO_17100-1-smallW IURIDICO Legal & Financial Translations realizujemy najwyższe standardy jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 17100:2015 dotyczącą usług tłumaczeniowych.

Pracując dla najbardziej wymagających Klientów, jakimi są m.in. organy i instytucje Unii Europejskiej, wypracowaliśmy nasz wewnętrzny system kontroli jakości, dzięki któremu mamy pewność, że nawet najbardziej wygórowane oczekiwania zostaną spełnione. Każdy projekt tłumaczeniowy traktujemy indywidualnie, dlatego przydzielenie tłumacza oraz weryfikatora ustalane jest odrębnie dla każdego projektu, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz wymaganiami Klienta.

W celu zachowania najwyższej jakości tłumaczenia stosujemy dwuetapowy system kontroli jakości – tłumaczenie podlega weryfikacji przez drugiego tłumacza-weryfikatora. Weryfikacja ta obejmuje zapewnienie wierności tłumaczenia, zachowanie zgodności z terminologią właściwą dla danej dziedziny lub z materiałami referencyjnymi Klienta, zapewnienie spójności terminologicznej w obrębie całego projektu, zachowanie właściwej składni, interpunkcji oraz innych konwencji charakterystycznych dla danego języka docelowego, a także zachowanie poprawnego formatowania. Aby mieć pewność, że wszystkie powyższe aspekty zostały zachowane, opracowaliśmy naszą wewnętrzną listę kontrolną, która ma na celu ułatwienie procesu kontroli jakości. Wszelkie informacje zwrotne otrzymywane od Klienta są dokładnie analizowane, a następnie włączane do projektów tłumaczeniowych realizowanych w przyszłości.

  • procedury jakości według normy PN EN ISO 17100

 

  • współpraca z Klientami instytucjonalnymi

 

  • dwuetapowy system kontroli jakości