IURIDICO we współpracy ze SpeakJobs uruchamia program nauczania języka angielskiego dla prawników. Program obejmuje szkolenia, doradztwo i konsultacje językowe dla użytkowników profesjonalnych. Naszym celem jest świadczenie usług językowych skierowanych do określonych grup zawodowych. Połączenie sił pozwoliło nam opracować wyjątkową ofertę dla branży prawnej.

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prawniczego stanowi jej trzon, ale obejmuje ona dużo szerszy zakres. Koncepcja konsultacji problemowych opartych na obszarach specjalizacji danej kancelarii i doradztwa językowego dla prawników stanowi autorski pomysł naszego głównego eksperta – prawnika-lingwistę Wojciecha Wołoszyka z zespołu IURIDICO.

Program szkoleń językowych i konsultacji został opracowany przez specjalistów na co dzień wspierających branżę prawną w zakresie językowym. Jest on unikatowy dzięki możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego klienta i jego obszarów zainteresowań.

Program obejmuje:

  • Zasady redagowania anglojęzycznej korespondencji w obrocie prawnym;
  • Redagowanie umów anglojęzycznych oraz dokumentów wewnętrznych i pism procesowych;
  • Warsztatowe ćwiczenia z zakresu negocjacji kontraktów w języku angielskim;
  • Rozwiązywanie realnych problemów językowych z codziennej praktyki klienta;
  • Praca na tekstach i dokumentach wywodzących się z obszarów specjalizacji klienta;
  • Konwersacje problemowe;
  • Konsultacje interpretacyjne w zakresie umów anglojęzycznych;
  • Wsparcie eksperckie przy rozwiązywaniu problemów językowych.

Dzięki uczestnictwu w programie klient uzyskuje również preferencyjne warunki cenowe na usługi tłumaczeniowe świadczone przez IURIDICO.

Więcej szczegółów: http://www.speakjobs.pro/