W dniach 10-21 maja 2021 roku trwa wizyta ewaluatorów Komitetu MONEYVAL Rady Europy w Polsce. (Council of Europe)
To kluczowy element 5. rundy ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Eksperci oceniają zarówno stopień wdrożenia, jak i skuteczność stosowania przez polskie instytucje rekomendacji Financial Action Task Force (FATF) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji.
Ewaluatorzy spotkają się z przedstawicielami polskich instytucji, które tworzą system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby ocenić efektywność realizowanych przez nie zadań.
Zespół tłumaczy IURIDICO Legal & Financial Translations w składzie: Agnieszka Nowińska, Agnieszka Ziajka-Malecka, Katarzyna Głuchowska, Danuta Przepiórkowska, obsługuje to wydarzenie przy profesjonalnej współpracy służb Ministerstwa Finansów.