Prelekcja pt. „Szanse, wyzwania i zagrożenia związane z wykorzystaniem tłumaczeń maszynowych w tłumaczeniach prawniczych – ramy prawne i kontraktowe” wygłoszona podczas XXXIV Warsztatów Przekładu Specjalistycznego PT TEPIS w dniu 18 października 2020 r.

✅Tłumaczenia maszynowe w praktyce tłumacza przysięgłego

✅eTranslation i NEC TM DATA

✅Tłumaczenia maszynowe w praktyce tłumaczeń prawniczych dla sektora publicznego

✅Przykładowe regulacje kontraktowe w umowach na usługi tłumaczeń pisemnych

✅Nowe regulacje prawne w PZP dotyczące cyberbezpieczeństwa

✅Norma PN-EN ISO 17100 a MT

✅Wyzwania w zakresie zachowania poufności i cyberbezpieczeństwa

✅Czy z formalno-prawnego punktu widzenia dopuszczalne jest stosowanie MT w tłumaczeniach prawniczych i uwierztelnionych?

Link do prezentacji: PREZENTACJA

Linki do publikacji przytoczonych w prezentacji: