W dniach 22-24 lipca w Genewie Komitet ONZ przeciwko torturom (CAT) rozpatruje okresowe sprawozdanie Polski z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur  oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, która została ratyfikowana przez Polskę 26 lipca 1989 r.

Jest to siódme sprawozdanie przedstawiane przez Polskę. Obejmuje okres od 15 października 2011 r. do 15 września 2017 r.

Zespół IURIDICO ma zaszczyt i przyjemność obsługiwać polską delegację na miejscu w Genewie w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Dziękujemy p. Kamili Trajnerowicz za współpracę przy tym projekcie.