Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem, dr hab. prof. UG Joanna Jereczek-Lipińska oraz Członkowie Zarządu IURIDICO Legal & Financial Translations, Wojciech Wołoszyk i Magdalena Arent, podpisali 24 marca 2022 roku porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym a spółką IURIDICO. Porozumienie zostało podpisane z inicjatywy dr Justyny Giczeli-Pastwy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

W ramach współpracy pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia tłumaczy specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji niezbędnych w tłumaczeniu prawnym, prawniczym i instytucjonalnym. Porozumienie przewiduje także współorganizację szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń poświęconych przekładowi specjalistycznemu, jak również umożliwienie studentom specjalności translatorycznej odbywania praktyk i staży w IURIDICO. Pierwszym efektem podpisanej umowy będą dwa projekty tłumaczeniowe realizowane z Kołem Naukowym Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA, którym opiekują się dr Maciej Kur i dr Justyna Giczela-Pastwa. Warsztat inicjujący oba projekty został zaplanowany na drugą połowę kwietnia.

Nawiązana współpraca będzie służyć jak najlepszemu dopasowaniu programu kształcenia do wymogów i realiów branży tłumaczeniowej, a także ułatwieniu absolwentom Wydziału Filologicznego pierwszych kroków w rozwoju kariery zawodowej.