Poszukujemy redaktorów/korektorów w zakresie języka angielskiego:

  • posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy redaktorskiej/korektorskiej w czasopiśmie lub wydawnictwie naukowym,
  • posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy redaktorskiej w tematyce z zakresu jednej z następujących dziedzin: prawa i administracji, ekonomii, finansów, zarządzania i jakości, nauki o polityce i administracji, nauk o komunikacji i mediach, nowoczesnych technologii w edukacji i biznesie, pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o kulturze, prawa, historii, penitencjarystyki, stosunków międzynarodowych, nauki o bezpieczeństwie,
  • którzy w okresie ostatnich 5 lat wykonali redakcję tekstu naukowego z dziedziny prawa i administracji lub ekonomii lub finansów lub nauki o polityce i administracji lub historii lub penitencjarystyki lub nauki o bezpieczeństwie, przyjętego do druku lub opublikowanego na łamach czasopisma wymienionego w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych lub w wydawnictwie wymienionym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Długofalowa współpraca przy obsłudze jednego z wydawnictw naukowych.

Stawka za stronę rozliczeniową 24-28 zł brutto.

Prosimy o zgłoszenia na adres: praca@iuridico.pl