Poszukujemy specjalisty ds. ofertowania i zamówień publicznych w obszarze usług tłumaczeniowych

Zakres obowiązków:
👉🏻 monitorowanie polskich i zagranicznych publikatorów i biuletynów w poszukiwaniu postępowań na usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych;
👉🏻 weryfikacja dokumentacji przetargowej, występowanie do zamawiających z wnioskami o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji;
👉🏻 przygotowywanie ofert i wykazów w przetargach publicznych polskich i międzynarodowych (UE, ONZ, inne organizacje międzynarodowe);
👉🏻 udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania zamawiającego dotyczące złożonych ofert;
👉🏻 prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących złożonych ofert;
👉🏻 wsparcie działu prawnego w przygotowaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
👉🏻 znajomość prawa zamówień publicznych;
👉🏻 znajomość platform przetargowych – polskich i unijnych;
👉🏻 doświadczenie w obszarze zamówień publicznych na usługi profesjonalne;
👉🏻 znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 – w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie korespondencji, redagowanie dokumentów ofertowych w tym języku;
👉🏻 znajomość rynku tłumaczeń będzie dodatkowym atutem.

📝 Forma współpracy: współpraca zdalna, B2B lub umowa zlecenie

⏰ Wymiar czasowy: 15-20h tygodniowo, rozliczenie godzinowe

📨 Prosimy o zgłoszenia na adres 👉🏻 praca@iuridico.pl