Zakres obowiązków:

 • wsparcie działu ofertowania w zakresie analizy dokumentacji przetargowych i projektów umów

 • formułowanie pytań, wniosków o udzielenie wyjaśnień i korespondencji do zamawiających w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi krajowe i unijne)

 • przygotowywanie projektów pism składanych w toku postępowań przetargowych – wyjaśnienia, uzupełnienia oferty

 • udział w postępowaniach odwoławczych, w których występuje spółka – projekty odwołań, przystąpień, pism procesowych, współpraca z zewnętrznymi pełnomocnikami

 • przygotowywanie projektów umów

 • nadzorowanie procesu zawierania umów z zamawiającymi, podwykonawcami i i innymi kontrahentami spółki

 • prowadzenie rejestru umów

 • administrowanie dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych i informacji poufnych

 • udział w procedurze pozyskiwania zabezpieczeń wadialnych i zabezpieczeń należytego wykonania umowy od instytucji finansowych

 • obsługa spraw korporacyjnych – projekty uchwał, protokoły zgromadzeń, zgłoszenia do KRS, wypełnianie innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych

 • sporządzanie innych pism i umów na zlecenie zarządu spółki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na wydziale prawa i administracji (rozpatrzymy również kandydatury studentów ostatnich lat i świeżo upieczonych absolwentów)

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych oraz orzecznictwa KIO

 • znajomość obsługi systemów informacji prawnej

 • praktyczna znajomość zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie korespondencji dotyczącej przetargów prowadzonych w tym języku

 • znajomość przepisów z zakresu KPC, KC i KSH oraz praktyki ich stosowania

 • biegła obsługa komputera, oprogramowania MS Office (Word, Excel) oraz platform przetargowych

 

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem portalu PRACUJ.PL