W imieniu konsorcjom BT Diuna oraz IURIDICO Legal & Financial Translations zapraszamy tłumaczy do współpracy przy obsłudze Sejmu RP i Kancelarii Sejmu.

  •  Język TURECKI

posiadanie doświadczenia polegającego na zrealizowaniu co najmniej 3 tłumaczeń dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji: dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, równoważnych urzędów innych państw, ambasad, instytucji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, a także dla innych urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji publicznej niższego szczebla, centralnych i rządowych organów administracji publicznych niemiejących statusu ministerstw, urzędów centralnych i inspekcji (np. GUS, URE, GUGiK, GIF, GITD, GIB) bądź agencji rządowych ( np. ARiMR, AMW, PAIH).

  • Język ALBAŃSKI

posiadanie doświadczenia polegającego na zrealizowaniu co najmniej 2 tłumaczeń dla co najmniej 1 z wymienionych instytucji: dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, równoważnych urzędów innych państw, ambasad, instytucji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, a także dla innych urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji publicznej niższego szczebla, centralnych i rządowych organów administracji publicznych niemiejących statusu ministerstw, urzędów centralnych i inspekcji (np. GUS, URE, GUGiK, GIF, GITD, GIB) bądź agencji rządowych ( np. ARiMR, AMW, PAIH).

  • Język JAPOŃSKI

posiadanie doświadczenia polegającego na zrealizowaniu co najmniej 2 tłumaczeń dla urzędów i instytucji państwowych (krajowych i zagranicznych), ambasad, organizacji międzynarodowych, jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji publicznej niższego szczebla, centralnych i rządowych organów administracji publicznych niemiejących statusu ministerstw, urzędów centralnych i inspekcji (np. GUS, URE, GUGiK, GIF, GITD, GIB) bądź agencji rządowych ( np. ARiMR, AMW, PAIH).

UWAGA! Pojęcie urzędów i instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów administracji publicznej obejmuje również:

  •          Sądy powszechne i administracyjne;
  •          Prokuraturę;
  •          Gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie
  •          Urzędy skarbowe;
  •          Urząd ds. Cudzoziemców.

 

Jeśli spełniasz warunki udziału koniecznie skontaktuj się z nami!

mail: e.sidor@iuridico.pl (tytuł: SEJM)

tel.: 695 748 696