Poszukujemy tłumaczy do współpracy przy nowym przetargu organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajne z języka francuskiego.

Wymagania odnośnie tłumacza:

 • co najmniej 5 lat doświadczenia w tłumaczeniu;
 • co najmniej 1000 przetłumaczonych stron obliczeniowy;
 • ukończone studia wyższe, co najmniej 3-letnie, na kierunku filologicznym lub lingwistycznym danego języka (w kraju lub za granicą); albo
 • legitymowanie się certyfikatem C2 lub równoważnym (poziom biegły) tłumaczonego języka zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages); albo
 • ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia, odpowiednio dla języka, który będzie przedmiotem danego zlecenia; albo
 • posiadanie statusu native speakera oraz:
  1. albo ukończenie studiów wyższych, co najmniej 3-letnich, na kierunku filologicznym lub lingwistycznym w zakresie języka polskiego (w kraju lub za granicą)
  2. albo ukończenie studiów wyższych w kraju, co najmniej 3-letnich na kierunku, na którym językiem wykładowym był język polski
  3. albo legitymowanie się certyfikatem C2 lub równoważnym (poziom biegły) z języka polskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages); albo
 • posiadanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • plik z aktualnym CV;
 • stawki za tłumaczenie zwykłe (1800 zzs) oraz uwierzytelnione (1125zzs);
 • sposób rozliczania się.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: e.sidor@iuridico.pl