IURIDICO Legal & Financial Translations to firma, która istnieje na rynku od 2005. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników-lingwistów, tłumaczy przysięgłych, tłumaczy prawniczych oraz weryfikatorów i redaktorów pracujących w ramach firmy IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., która specjalizuje się w szeroko pojętych tłumaczeniach prawniczych, biznesowych, finansowych, bankowych i unijnych. Ponadto przedmiot naszej działalności obejmuje tłumaczenia z dziedziny ubezpieczeń, podatków, rynków kapitałowych, rynków finansowych, budownictwa, handlu, transportu i logistyki, jak również tłumaczenia techniczne.

 

Staż w IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o.

na stanowisku TŁUMACZ-WERYFIKATOR

języka angielskiego

 

 • Zakres zadań i odpowiedzialności:
  1. Ścisła współpraca z Działem Tłumaczeń oraz Działem Kontroli Jakości;
  2. Wspomaganie realizacji projektów pod kątem weryfikacji językowej, stylistycznej i gramatycznej;
  3. Formatowanie i edycja plików tekstowych;
  4. Przygotowywanie i edycja pamięci tłumaczeniowych.

 

 • Oczekiwany profil:
  1. Student studiów magisterskich lub absolwent kierunków lingwistycznych, prawa, administracji;
  2. Dyspozycyjność minimum 30 godz. tygodniowo;
  3. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
  4. Znajomość programów pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym, w szczególności MS Word.

 

 • Oferujemy:
  1. Płatny staż stacjonarny w Gdańsku przez 3 miesiące z możliwością nawiązania stałej współpracy (w tym zdalnej) po jego zakończeniu;
  2. Możliwość rozwoju zawodowego w gronie specjalistów;
  3. Możliwość dostosowania grafiku do potrzeb edukacji;
  4. Zespół chętny do dzielenia się wiedzą;
  5. Możliwość współpracy zdalnej po zakończeniu stażu;
  6. Przyjazną atmosferę i pyszną kawę w biurze.

 

Jeśli wiążesz swoją karierę z tłumaczeniami prawniczymi, nie zwlekaj!

Wyślij swoją aplikację w postaci CV oraz listu motywacyjnego na adres: szkolenia@iuridico.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wielkopolska 5A, kod pocztowy 80-180, tel. 58 713 15 58, dalej zwana Administratorem.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań tłumaczeniowych lub w ramach nawiązania współpracy.
 4. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@iuridico.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz realizacji usług zleconych drogą mailową lub telefonicznie jak również dla celów procesu rekrutacyjnego w stosownych przypadkach. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy świadczący usługi tłumaczeniowe, podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych oraz odbiorcy usług tłumaczeniowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę.

Posiadają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.