Słownik angielskiej terminologii prawniczej dla nienatywnych użytkowników Legal English – The World Law Dictionary Project (the WLDP)

 

TransLegal, jeden z najpoważniejszych graczy w branży Legal English, już od kilku lat prowadzi prace nad internetowym słownikiem terminologii prawniczej dla profesjonalnych użytkowników, którzy jednak nie są prawnikami praktykującymi w systemach common law.

Na rynku brakuje pozycji, które skierowane byłyby do takiego odbiorcy.

TransLegal funkcjonuje na rynku prawniczego języka angielskiego od 30 lat i posiada największy na świecie zespół anglojęzycznych prawników-lingwistów. Publikuje pozycje książkowe, materiały szkoleniowe, prowadzi kursy oraz egzaminy z zakresu Legal English, jak również jest jednym z największych usługodawców w zakresie tłumaczeń prawniczych na świecie.

Współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi i do końca 2016 r. była partnerem merytorycznym egzaminów ILEC.

Na bazie swoich doświadczeń z prowadzonych szkoleń, publikacji i świadczonych usług tłumaczeniowych zespół TransLegal podjął się próby stworzenia największego w sieci słownika angielskiej terminologii prawniczej. Z jednej strony ma to być słownik jednojęzyczny, stanowiący bazę angielskiej terminologii prawniczej wraz z materiałami dodatkowymi, a w dalszej perspektywie ma mieć ona charakter wielojęzyczny. WLD ma obejmować kombinacje pomiędzy językiem angielskim a innymi najpopularniejszymi językami w światowym obrocie prawnym.

Wersja angielska słownika została już opublikowana. Obejmuje on ponad dziesięć tysięcy terminów wraz z definicjami, wskazówkami co do praktycznego użycia, materiałami wideo z omówieniem poszczególnych terminów, plikami audio (wymowa terminów i przykładowych zdań z ich użyciem), kolokacjami, przykładowymi dokumentami, materiałami do nauki.

Tutaj znajdziecie przykładowe materiały dla frazy „liquidated damages”.

Wersje dwujęzyczne WLD obejmować będą dodatkowo komentarze prawnoporównawcze oraz dodatkowe objaśnienia terminologiczne specyficzne dla danej kombinacji językowej.

Kilka dni temu nastąpiła oficjalna premiera wersji EN-HU:

https://www.ceelegalmatters.com/hungary/10603-translegal-enters-hungarian-market

Dwujęzyczne bazy terminologiczne opracowywane są przez TransLegal we współpracy z lokalnymi partnerami akademickimi. Polskim partnerem akademickim projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Angielsko-polska baza terminologiczna zostanie następnie poddana dalszej weryfikacji oraz uzupełniona o dodatkowe objaśnienia, definicje i komentarze prawnoporównawcze wynikające ze specyfiki polskiego porządku prawnego oraz wskazujące na różnice terminologiczne oraz brak pełnej przystawalności i adekwatności terminologicznej.

Za weryfikację poprawności polskiej terminologii oraz opracowanie dodatkowych materiałów odnoszących się do polskiego systemu prawnego odpowiedzialny jest zespół IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. Nasze prace rozpoczynamy w maju br. i potrwają one ok. dziesięciu miesięcy w zakresie weryfikacji terminologii.

Angielsko-polska wersja słownika zostanie udostępniona przez TransLegal w pierwszym kwartale 2020 r. Projekt ma jednak charakter wieloletni. Baza będzie nadal rozbudowywana i uzupełniana o dodatkowe materiały.

Dostęp do pełnej bazy i materiałów dodatkowych WLD jest płatny w oparciu o miesięczny abonament, który ma wynosić 10-20 EUR.

Produkt ten kierowany jest do profesjonalistów z branży usług prawniczych i doradczych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm audytorskich, instytucji finansowych, tłumaczy prawniczych, działów prawnych i finansowych korporacji międzynarodowych, przedsiębiorców dokonujących transakcji o charakterze międzynarodowym, podmiotów sektora publicznego, studentów i nauczycieli akademickich, biur tłumaczeń, szkół językowych oraz wszystkich innych osób i organizacji, które w swojej codziennej praktyce stykają się z anglojęzycznymi tekstami prawnymi lub prawniczymi, prowadzą korespondencję lub negocjacje handlowe i umowne w języku angielskim, sporządzają dokumenty w wersjach dwujęzycznych.