Film zawiera analizę warunków ogólnych świadczenia usług przez DeepL w kontekście przetwarzania danych osobowych i informacji poufnych. W szczególności odwołujemy się do warunków dotyczących usługi DeepL Pro, która wykorzystywana jest w obrocie profesjonalnym – przez tłumaczy indywidualnych oraz biura i agencje tłumaczeń.

Analiza regulaminu świadczenia usług tłumaczenia maszynowego w ramach usługi DeepL Pro prowadzi do niepokojących wniosków. Usługa ta nie daje gwarancji zachowania poufności i nie powinna być wykorzystywana do tłumaczenia tekstów zawierających dane osobowe.

Przewidziane w regulaminie zastrzeżenia wprowadzają obowiązek uzyskania pisemnej zgody DeepL na wykonywanie tłumaczenia tekstów z dziedziny obronności, medycyny, branży energetycznej i innego rodzaju „infrastruktury krytycznej”.

Podobna pisemna zgoda konieczna jest w przypadku wykonywania tłumaczenia tekstów poufnych i zawierających dane osobowe.

Sposób uzyskiwania tej zgody i jej charakter prawny nie są bliżej sprecyzowane.

Kwestie te wymagają, w mojej opinii, wprowadzenia modyfikacji przez DeepL.
Moim zdaniem, przy obecnym brzmieniu regulaminu tłumaczenie tekstów zawierających dane wrażliwe bez uzyskania zgody stanowić będzie naruszenie warunków licencji i prowadzić do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązań do zachowania poufności.

Niepokojące są również zastrzeżenia o dostępie do tych informacji bliżej nieokreślonych podwykonawców DeepL.