Ministerstwo Sprawiedliwości wydało interpretację dotyczącą poświadczania tłumaczeń za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:
1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Z bliżej nieokreślonych powodów przepis ten budzi niedowierzanie i wątpliwości wśród odbiorców tłumaczeń poświadczonych. Co ciekawe również, a może nawet przede wszystkim, wśród organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, które bardzo często nie wyrażają zgody na elektroniczne poświadczenie. W zasadzie bez podstawy prawnej.

Dzięki determinacji organizacji branżowych tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości wydało pisemną interpretację, która nie pozostawia wątpliwości w tym zakresie tj. dopuszczalności dokonywania takich poświadczeń bez konieczności wydania w tym zakresie rozporządzenia wykonawczego regulującego szczególną formę podpisów elektronicznych dla tłumaczy przysięgłych.

W piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy:

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 24 listopada 2005 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), zwanej dalej «ustawą», tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej. 

Tłumacze przysięgli mający zamiar zastosować się do dyspozycji powyższego przepisu powinni korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego wiarygodność zapewnia dostawca usług zaufania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). W myśl art. 18 ust. 1 tej ustawy podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu. W związku z tym opatrzone takim podpisem tłumaczenia powinny być akceptowane przez organy administracji państwowej, a także przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.”

Z pełną treścią interpretacji art. 18 ust. 1a uztp dokonanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Rozwoju można się zapoznać na podstawie poniższej korespondencji:

Pismo-MS-dotyczące-reguł-korzystania-przez-tłumaczy-przysięgłych-z-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego

Minister-Rozwoju-pismo w sprawie podpisu elektronicznego

Ministerstwo Sprawiedliwości_departament zawodów prawniczych_podpis elektroniczny

Interpretacje zostały wydane dzięki działaniom podjętym przez PT TEPIS, ZZTP, PSTK, BST, LST.