Rok 2020 to był chyba najdziwniejszy i najbardziej przełomowy rok w historii ludzkości od czasu upadku muru berlińskiego i zwycięstwa Solidarności.

Nie tylko ze względu na koronawirusową pandemię, lecz również z uwagi na ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to ma obecnie, ale i będzie miało przez dziesiątki lat w przyszłości, silne skutki gospodarcze, społeczne, kulturalne i cywilizacyjne nie tylko w skali Europy, ale i całego świata.

Wiele osób i firm śledziło z zapartym tchem negocjacje pomiędzy UE a Wielką Brytanią, gdyż ostateczny kształt umowy o wolnym handlu miał mieć bezpośredni wpływ na ich życie, codzienną działalność, pracę i podróże.

Zespół IURIDICO Legal & Financial Translations pod przewodnictwem Marty Domaszk i Magdaleny Arent uczestniczył w tych trudnych negocjacjach od października 2020 r., zapewniając Komisji Europejskiej bieżące wsparcie językowe i tłumacząc sześć kolejnych wersji umowy w łącznej liczbie ok. trzech tysięcy stron.

W tłumaczeniu umowy uczestniczyło ponad 20 tłumaczy, weryfikatorów, prawników-lingwistów i koordynatorów projektu z wewnętrznego zespołu IURIDICO.

Z uwagi na niezwykłą dynamikę procesu negocjacyjnego, jego wielostronny charakter i towarzyszące mu napięcie polityczne praca nad tekstem umowy wymagała od naszego zespołu kilkumiesięcznego pełnego zaangażowania. Nasi tłumacze i terminolodzy pozostawali w ścisłej i codziennej komunikacji ze służbami Komisji dokonując ustaleń terminologicznych i językowych, aby w sposób w pełni rzetelny oddać treść uzgodnień dokonywanych przez brytyjski i unijny zespół negocjacyjny.

Największym wyzwaniem było zarządzanie kolejnymi wersjami dokumentu umowy i nieustannie modyfikowanymi ustaleniami stron. Zmiany wprowadzano co kilka dni, a tłumaczony przez nasz zespół tekst stawał się nieaktualny jeszcze przed zakończeniem procesu jego przekładu. Jednak każda z wersji musiała zostać przetłumaczona w całości, aby należycie udokumentować przebieg rokowań.

W odróżnieniu od wcześniejszych umów o wolnym handlu zawieranych przez Unię z najważniejszymi partnerami gospodarczymi, które skupiały się na kwestiach związanych z wymianą gospodarczą, umowa z Wielką Brytanią stała się pierwszą w historii umową mającą regulować stosunki z byłym państwem członkowskim. Tym samym dokument ten musi w sposób przekrojowy uregulować wszystkie kwestie wiążące się z dotychczasowym członkostwem w strukturach Unii, a więc od kwestii celnych i granicznych, imigracyjnych, pracowniczych, z zakresu ochrony zdrowia, rybołówstwa, importu i eksportu towarów i usług, poprzez rynki finansowe, współpracę sądową, energetykę, system zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, handel elektroniczny, aż po podatki, zasady konkurencji i pomocy publicznej, dostęp do rynków, kwestie środowiskowe i klimatyczne oraz rozwiązywanie sporów. Niezwykle szeroki zakres tematyczny umowy również stanowił olbrzymie wyzwanie dla naszego zespołu i wymagał przekrojowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania instytucji unijnych i współpracy państw członkowskich, którą nasi tłumacze i weryfikatorzy zdobywają od lat, obsługując na bieżąco prace Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Realizacja tego projektu stanowiła dla IURIDICO sprawdzian nie tylko w zakresie kompetencji językowych i terminologicznych, ale w równym stopniu egzamin naszych zdolności logistycznych i umiejętności zarządzania przepływem pracy przy równoległej realizacji kilku wersji tego samego dokumentu. Z próby tej wyszliśmy zwycięsko, otrzymując oficjalne podziękowania ze strony Komisji Europejskiej za modelową współpracę i wsparcie zapewnione Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Umowa ta jest dokumentem o przełomowym znaczeniu i będzie stanowić punkt odniesienia przy negocjowaniu wejścia do Unii kolejnych państw członkowskich, jak i przy ewentualnym opuszczaniu jej struktur przez inne kraje. Z uwagi na niebywałe w historii Unii i niespotykane dla jej służb szaleńcze tempo negocjacji oraz ich dalekosiężne skutki umowa, już po jej zawarciu, podlega dalszej weryfikacji przez unijnych prawników. Ostateczna wersja umowy ma zostać zatwierdzona do końca marca 2021 r.