Współpraca kancelarii prawnej z profesjonalnym wykonawcą tłumaczeń specjalistycznych

 

Prowadzenie kancelarii prawniczej, zajmującej się obsługą przedsiębiorców, nieuchronnie wiąże się obecnie z koniecznością pracy z dokumentami obcojęzycznymi lub wielojęzycznymi. Wymiana gospodarcza z zagranicą, transgraniczne transakcje, zagraniczni udziałowcy w polskich spółkach kapitałowych, brexit, arbitraż międzynarodowy – niemal każdy profesjonalny pełnomocnik napotyka coraz częściej te hasła na swojej drodze zawodowej. Pojawienie się każdej z tych kwestii oznacza jedno – konieczność zapewnienia udziału profesjonalnego tłumacza, niekiedy tłumacza przysięgłego lub pracę własną pełnomocników w zakresie przekładu orzeczeń, pism, opinii bądź umów.

Duże, międzynarodowe kancelarie posiadają często własne działy tłumaczeń, które w sposób profesjonalny i przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi radzą sobie ze stawianymi przed nimi wyzwaniami w zakresie wielojęzycznej obsługi prawnej.

Jednak zdecydowana większość podmiotów funkcjonujących na rynku usług prawniczych w ramach zasobów wewnętrznych takiego wsparcia nie posiada. Prawnicy w nich zatrudnieni muszą sobie często radzić sami. W takich sytuacjach – ze względu na koszty, a przede wszystkim czas, którego deficyt doskwiera wszystkim prawnikom – pojawia się pokusa skorzystania z powszechnie dostępnych  w  sieci  darmowych  narzędzi  do  tłumaczenia  maszynowego (potocznie zwanych „translatorami” lub „tłumaczami automatycznymi”). W większości przypadków nie będzie to jednak najlepszy pomysł.

Maszynowe tłumaczenie tekstów specjalistycznych rodzi wiele ryzyk, w szczególności związanych z zachowaniem poufności danych oraz potencjalnym naruszeniem praw własności intelektualnej. Kwestia ta była jednym z elementów sporu sądowego, który został obszernie skomentowany na blogu IURIDICO przez Wojciecha Wołoszyka – prawnika-lingwistę i biegłego sądowego z zakresu juryslingwistyki.

Należy również pamiętać o tym, że korzystanie z takich narzędzi przy świadczeniu jakichkolwiek usług profesjonalnych, które wiążą się z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, zapewnienia bezpieczeństwa informacji poufnych, danych osobowych i wrażliwych, z dużą dozą prawdopodobieństwa stanowić będzie naruszenie standardów zawodowych i korporacyjnych kodeksów etyki.

Należy przyznać, że jakość tłumaczeń maszynowych, szczególnie od czasu, gdy takie systemy zaczęły wykorzystywać sieci neuronowe, wzrosła i zazwyczaj jest w pełni wystarczająca dla celów informacyjnych. Przedsiębiorcom, w szczególności prawnikom, pod żadnym pozorem nie wolno jednak ulec zauroczeniu i dostępnych w sieci translatorów wykorzystywać do tłumaczeń wysokospecjalistycznych.

Tłumaczenia maszynowe, tłumaczenia wspomagane komputerowo (programy CAT), narzędzia do automatycznej ekstrakcji terminologii, terminologiczne bazy danych, pamięci tłumaczeniowe – to wszystko tylko technologie językowe, które pozwalają współczesnemu tłumaczowi specjalistycznemu nadążać za szybko rosnącymi potrzebami jego klientów.  Nie są jednak w stanie go zastąpić.

Co ciekawe tłumaczenia maszynowe przyspieszają pracę tłumaczy zaledwie o ok. dwadzieścia procent.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podkaście IURIDICO ON AIR Porozmawiajmy o tłumaczeniach: odcinek trzeci (o tłumaczeniach maszynowych) i czwarty (o kulisach pracy tłumaczy unijnych).

O technologiach językowych w kontekście tłumaczeń prawniczych należy myśleć podobnie, jak o modnym obecnie legaltech. Współczesne technologie po prostu ułatwiają i usprawniają nam życie i pracę. Eliminują lub automatyzują najbardziej żmudne i powtarzalne ich elementy, dając nam jednocześnie więcej czasu na właściwą pracę intelektualną. Czy zatem prawnik korzystający z dobrodziejstw legaltechu lub tłumacz stosujący technologie językowe w procesie tłumaczeniowym stali się zbędni, a ich praca mniej wartościowa? Z pewnością znajdzie się pewna grupa klientów, którzy tak stwierdzą. Odmiennego zdania będą zazwyczaj ci, którym leży na sercu wysoka jakość usługi i którzy zdają sobie sprawę z tego na czym tak naprawdę polega praca prawnika lub tłumacza. W szczególności ci mający świadomość, że w obu przypadkach jest to skomplikowany proces intelektualny, a jego produkt – czasem niezbyt spektakularny, jeśli chodzi o objętość – to rezultat wieloletniego doświadczenia i właściwego przygotowania zawodowego popartych głęboką analizą danego przypadku.

Właśnie do tego drugiego typu klientów z branży usług prawniczych i finansowych swoje usługi tłumaczeniowe kieruje zespół prawników-lingwistów, tłumaczy przysięgłych, prawniczych i unijnych oraz weryfikatorów i redaktorów z IURIDICO Legal & Financial Translations.

IURIDICO, jako pierwsze biuro tłumaczeń w Polsce i jedno z niewielu na świecie, uzyskało potwierdzenie zgodności swoich usług pisemnych tłumaczeń prawniczych z wymogami normy ISO 20771:2020. Norma ISO 20771:2020 Legal translation – Requirements jest pierwszą międzynarodową normą specjalistyczną stworzoną z myślą o tłumaczach tekstów prawnych i ich klientach. Zawiera ona terminy i definicje stosowane w obrębie tej specjalizacji oraz określa wymagania w zakresie kompetencji i kwalifikacji tłumaczy tekstów prawnych, ich weryfikatorów i redaktorów, a także opisuje kluczowe procesy, zasoby, rozwój zawodowy i inne wymogi i zagadnienia istotne dla procesu świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczenia prawnego i osób w ten proces zaangażowanych.

Zastosowanie normy ISO 20771 ma również na celu umożliwienie tłumaczom tekstów prawnych i prawniczych zademonstrowanie swojego profesjonalizmu i wykazanie zgodności świadczonych usług z wymogami normy, specyfikacjami i oczekiwaniami klienta w odniesieniu do wysokiej jakości produktu tłumaczeniowego.

Na przełomie 2020 i 2021 r. zespół IURIDICO miał okazję udowodnić swoje wysokie kompetencje w zakresie lingwistyki prawniczej i tłumaczeń unijnych zapewniając Komisji Europejskiej bieżące wsparcie językowe w trakcie negocjacji umowy post-brexitowej (o wolnym handlu i współpracy) z Wielką Brytanią i tłumacząc jej sześć kolejnych wersji o łącznej objętości ok. trzech tysięcy stron.

W tłumaczeniu umowy uczestniczyło ponad 20 tłumaczy, weryfikatorów, terminologów, prawników-lingwistów i koordynatorów projektu z wewnętrznego zespołu IURIDICO.

Z uwagi na niezwykłą dynamikę procesu negocjacyjnego, jego wielostronny charakter i towarzyszące mu napięcie polityczne praca nad tekstem umowy wymagała od zespołu tłumaczy kilkumiesięcznego zaangażowania.

Największym wyzwaniem było zarządzanie kolejnymi wersjami dokumentu umowy i nieustannie modyfikowanymi ustaleniami stron. Zmiany wprowadzano co kilka dni, a tłumaczony przez zespół IURIDICO tekst stawał się nieaktualny jeszcze przed zakończeniem procesu jego przekładu. Jednak każda z wersji musiała zostać przetłumaczona w całości, aby należycie udokumentować przebieg rokowań.

Umowa z Wielką Brytanią różni się od tych dotychczas zawieranych przez Unię z najważniejszymi partnerami gospodarczymi. Po raz pierwszy w historii należało uregulować stosunki z byłym państwem członkowskim. Obok kwestii handlowych, niezbędne było wypracowanie mechanizmów związanych z problematyką migracji ludności, wymiany towarów. Dokument musiał także określać zasady współpracy sądów i trybunałów, rozwiązywania sporów, problematykę zamówień publicznych. Ważne były także kwestie związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Niespotykany dotychczas przekrój tematów stanowił ogromne wyzwanie dla całego zespołu IURIDICO. Zbawienne okazało się doświadczenie nabyte przez lata obsługi prac Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Członkowie zespołu IURIDICO uczestniczą również w globalnym projekcie leksykograficznym the WORLD LAW DICTIONARY. Jest to wielojęzyczne przedsięwzięcie leksykograficzne zespołu prawników-lingwistów z amerykańsko-szwedzkiej firmy TransLegal. Projekt realizowany jest we współpracy z wydziałami prawa najlepszych uniwersytetów oraz lokalnymi firmami specjalizującymi się w lingwistyce prawniczej. IURIDICO odpowiada za rozdział polsko-angielski tego przedsięwzięcia.

Pięć lat wytężonej pracy międzynarodowego zespołu doprowadziło do powstania internetowej bazy danych, która pozwala użytkownikom wyszukiwać angielskie tłumaczenia terminów prawniczych w ich ojczystych językach (lub tłumaczeń angielskich terminów prawniczych). Poza przekładem, użytkownicy mają możliwość zapoznania się z notami objaśniającymi, które wyjaśniają różnice w systemach prawnych, gdy terminy nie są w pełni równoważne.

Baza terminologiczna powiązana jest z obszerną i stale rosnącą bazą materiałów szkoleniowych TransLegal zawierającą materiały w języku angielskim, a w tym pliki dźwiękowe do ćwiczenia wymowy, wskazówki co do praktycznego użycia, przykładowe zdania i ćwiczenia językowe oraz filmy instruktażowe, co sprawia, że the World Law Dictionary jest unikatowym narzędziem prawnolingwistycznym.

Pasja do prawa i języka zespołu IURIDICO znalazła uznanie kapituły międzynarodowego konkursu dla firm tłumaczeniowych organizowanego przez brytyjskie Association of Translation Companies. IURIDICO zdobyło drugą lokatę i zostało tym samym wyróżnione spośród niemal trzydziestu firm językowych z całego świata.

Profesjonaliści powinni pracować wyłącznie z innymi profesjonalistami.

 

 

______________________________________________________________________________________________

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ! ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW! LEGAL ENGLISH!